Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2020-01-20 15:40 i Solviksskolan Ludvika
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med temat Deckare där vi bl a kommer skriva egna detektivberättelser.

Innehåll

Vi kommer arbeta med temat Deckare. Målet är att kunna skriva en egen berättandetext inom genren detektivberättelser. 

Vi kommer arbeta på olika sätt. Parläsning, högläsning, analys av textstruktur, typiska ord för genren, gemensam textskrivning, parskrivning, enskilt skrivande, korta filmer samt spelfilm inom deckargenren. Vi kommer lägga mycket fokus på språkriktighet, t ex grammatik och skiljetecken. Vi kommer öva oss på att skriva gestaltande och beskrivningar. Arbetet kommer att redovisas muntligt i någon form, t ex genom att läsa för annan yngre klass eller för egna klassen.

Du kommer att få visa dina kunskaper i den enskilda deckarberättelsen som blir slutarbetet på det här temat, samt i de gruppdiskussioner som vi kommer att ha.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Sva (åk 4-5, 2018)

Läsförståelse

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med...
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
...genom att använda lässtrategier på ett...sätt
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Genom att göra... sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
enkla, kronologiska
utvecklade
välutvecklade
...med ...koppling till sammanhanget...
viss
relativt god
god
...visar du ...läsförståelse.
grundläggande
god
mycket god
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och ...underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
till viss del
relativt väl
väl
Du kan även beskriva din upplevelse av läsning på ett...sätt.
enkelt
utvecklat
välutvecklat

Skrivförmåga

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan skriva olika slags texter med...innehåll...
begripligt
relativt tydligt
tydligt
...fungerande struktur och viss språklig variation.
i huvudsak
relativt väl
väl
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relatlivt väl
väl
De berättande texter du skriver innehåller...gestaltande
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och ...handling.
enkel
utvecklad
välutvecklad

Källor

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Begreppsförståelse

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanställningarna innehåller... beskrivningar, egna formuleringar...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
viss
relativt god
god
Dessutom kan du ge ...omdömen om texters innehåll och språk...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl

Muntlig förmåga

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan med ett...ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen...
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
på ett...sätt.
enkelt
utvecklat
välutvecklat
I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som ...upprätthåller samtalet.
till viss del
relativt väl
väl
Du använder då...fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
i huvudsak
relativt väl
väl
Dessutom kan du förbereda och genomföra...muntliga redogörelser...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...med...fungerande inledning, innehåll och avslutning...
i huvudsak
relativt väl
väl
...och ...anpassning till syfte och mottagare.
viss
relativt god
god

Sv SvA
Svenska (åk 4-5, 2018)

Läsförståelse

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och undgdomar med...
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
...genom att använda lässtrategier på ett...sätt.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Genom att göra...sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
enkla, kronologiska
relativt utvecklande
utvecklade
...med... koppling till sammanhanget...
viss
relativt god
god
...visar du... läsförståelse.
grundläggande
god
mycket god

Resonemang

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra...underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
...samt på ett...sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
enkelt
utvecklat
välutvecklat

Skrivförmåga

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan skriva olika slags texter med...innehåll...
begripligt
relativt tydligt
tydligt
...och...fungerande struktur...
i huvudsak
relativt väl
väl
...samt ...språklig variation.
viss
förhållandevis
god
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med...säkerhet.
viss
relativt god
god
De berättande texter du skriver innehåller...gestaltande beskrivningar...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och ...handling.
enkel
utvecklad
välutvecklad

Källanvändning

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Bearbeta text

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanställningarna innehåller... beskrivningar, egna formuleringar...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och... användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
viss
relativt god
god
Dessutom kan du ge ...omdömen om texters innehåll...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl

Muntlig förmåga

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till...del upprätthåller samtalet.
viss
relativt väl
väl
Dessutom kan du förbereda och genomföra ...muntliga redogörelser...
enkla
relativt utvecklade
välutvecklade
...med...fungerande inledning, innehåll och avslutning...
i huvudsak
relativt väl
väl
...och...anpassning till syfte och mottagare.
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: