👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4B

Skapad 2020-01-20 15:40 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 4 Matematik
Under vårterminen 2020 kommer vi att arbeta med Favorit matematik 4B. Vi kommer att använda alla fyra räknesätten och vi kommer att räkna med uppställning. Vi kommer att räkna med tal i bråkform och decimalform samt träna enheterna längd, vikt och volym. Vi kommer att arbeta med grundläggande geometriska objekt och dess egenskaper samt använda koordinatsystem. Vi kommer att räkna ut omkrets och area. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4B.

Innehåll

 Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

 • Problemlösningsförmåga
 • Begreppsförmåga                                                                                                    
 • Metodförmåga                                                                                              
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              
 • Kommunikationsförmåga  

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner. Vi kommer att arbeta med Favorit matematik 4B, problemlösningsuppgifter och laborativa övningar.

 

Du kommer att få undervisning om:

 • tal i bråkform, addition och subtraktion
 • tal i decimalform, addition och subtraktion
 • enheter, längd, vikt och volym
 • stora tal, multiplikation och division
 • geometri, koordinatsystem och symmetri

 

Bedömning:

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas:

 • I gemensamma diskussioner och enskilda samtal.
 • I arbete med dina uppgifter
 • genom avslutande diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6