Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2020-01-20 15:42 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Taluppfattning och tals användning

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Taluppfattning och tals användning

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Positionssystemet för naturliga tal och tal i decimalform.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att öva begrepp, metoder och problemlösning på lektionerna, muntligt och skriftligt.

Vad ska du lära dig?

Begrepp

I vilken grad du visar kunskap om matematiska begrepp och sambandet mellan dessa.

Metoder

Hur väl du använder metoder och genomför beräkningar.

Kvaliteten på de metoder och strategier du använder.

Problemlösning

Kvaliteten på de metoder och strategier du använder.

Hur väl du tolkar och drar slutsatser.

Hur väl du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Muntligt på lektionerna under arbetsmomentet.

Både ett muntligt och skrifligt prov med uppgifter på E- , C- och A-nivå.

Uppgifter

 • Prov i matematik 2019-12-04

 • Provexempel Taluppfattning och tals användning

 • Mål att kunna inför provet

 • Övningsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: