Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2020-01-20 15:45 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
I detta tema kommer vi att undersöka vatten!

Innehåll

Syftet

Syftet med Vattentemat är att du ska utveckla din förmåga att:

·        Förstå vattnets faser och kunna förklara hur dessa skapas och förändras

·        Kunna några vattendrag i närområdet

·        Känna till några salt- och sötvattensdjur

·        Förstå vad en lösning och blandning är

·        Genomföra undersökningar och dokumentera dessa i en Vattenbok 

Undervisningens centrala innehåll

Vi kommer göra mycket experiment såväl på skolan som under studiebesök samt undersöka vår närmiljö med innehållet:

 

·       Vad en vattenmolekyl är

·       Vattnets faser och hur de skapas och förändras

·       Vattnets kretslopp

·       Några olika vattendrag (sjö, bäck, å, flod, hav)

·       Namn på världshaven

·       Olika vattenformer (regn, is, frost, snö)

·       Ytspänning

·       Vad en blandning och en lösning är 

·       Hur vatten kan mätas (volym och måttenheter)


 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: