Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ludvika

Skapad 2020-01-20 15:46 i Junibackens skola Ludvika
Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med hur det ser ut i vår stad och kommun samt vår hemorts historia. Vi kommer att läsa och ta reda på fakta om olika platser och byggnader i vårt närområde.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Varför ligger staden just på den här platsen? Hur blev Ludvika en stad och när? Vad är en kommun? Vem bestämmer i en kommun? Vi ska ta reda på fakta om några för Ludvika viktiga platser. Har Ludvika några symboler? Hur ser kartan över Ludvika ut?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vi ska ta reda på vad en kommun är och vad som kan finnas i en kommun. Vi ska ta reda på vem som styr i kommunen.
 • Vi ska ta reda på varför Ludvika ligger där det ligger.
 • Vi ska ta reda på hur Ludvika blev en stad och när.
 • Få insikt om Ludvika kommuns geografi och hur den formats.
 • Vi ska ta reda på skillnader i levnadssätt mellan förr och nu.
 • Vi ska ta reda på olika företag och industrier som finns i Ludvika.
 • Vi ska ta reda på fakta om några för Ludvika viktiga platser.
 • Vi ska ta reda vad vår kommun har att erbjuda för olika aktiviteter
 • Vi ska ta reda på vem Dan Andersson var och vad han har betytt för vår hembyggd.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ska studera kartan och se vart Ludvika kommun ligger och se hur långt den sträcker sig.
 • Vi ska läsa olika faktatexter om Ludvika. Vi ska skriva texter och svara på frågor. Vi kommer även att rita bilder och titta på bilder. 
 • Se på film och bilder om Ludvika kommun.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömning sker utifrån hur väl du kan återge några för Ludvika viktiga händelser och platser. Sätt att återge kan vara muntligt, bildligt och genom text. När arbetet är klart skall du kunna:

 • Kunna berätta om några olika verksamheter som finns i vår närhet.
 • Kunna berätta hur naturen, miljön och levnadsvillkor har ändrat sig under de sista 200 åren.
 • Kunna berätta om något om Ludvikas bakgrund.
 • Kunna berätta något om Dan Andersson

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Du kan berätta om några olika verksamheter som finns i vårt område.
 • Du kan berätta om Ludvikas bakgrund.
 • Du kan nämna några för Ludvika viktiga platser och veta vad några kända orter, sjöar och berg ligger på kartan. 
 • Du kan nämna några skillnader i levnadssätt mellan förr och nu.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: