Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk9

Skapad 2020-01-20 15:48 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola F Slöjd
Lär dig avancerade sammansättningar och gör starka fogar genom slitsning, sinkning och tappning.

Innehåll

HUDDINGE KOMMUN

Annerstaskolan

 

Pedagogisk planering för åk 9 i ämnet TM

Centralt

Innehåll

Lärområde

Tid

Delområde

Undervisning/

Arbetssätt

Förmågor

Bedömning

Kriterier

Elevens ansvar och delaktighet

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 

 

Slöjdens arbetsprocesser

 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

 

Slöjden i samhället

 

Sammansättning, centrumtappa, sinka och spårfoga

 

Per 1

9 v

 

 

 

Per 2

9 v

 

Små skåp, skrin och hyllor

 

 

 

Eget valt arbete

 

Olika träslag.

Bearbetning och formning av trä

 

 

Kombinera trä och metall i sammansättning

 

Formge och framställa

 

 

 

Välja och

Motivera

 

 

 

Analysera och värdera

 

 

 

Tolka

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

·        Du kan arbeta med att utveckla dina idéer

·        Du kan använda tekniker och verktyg. Du kan också benämna verktygen med dess rätta namn och vet vad de används till

·        Du kan beskriva och förklara hur dina val av form, material, färg o s v påverkar de intryck man får av ditt föremål och vad det är som gör det så

 

Eleven tar ansvar för sitt eget arbete och följer de instruktioner den får av läraren. Eleven gör arbetet själv med handledning av läraren.

 

För högre betyg: Eleven har ett mer självständigt och undersökande arbetssätt där eleven prövar och försöker finna lösningar själv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd kunskapsmatris 7-9

E
C
A
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Formge (skissa eller göra modeller) och tillverka
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklande och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Välj och motivera: Vad, hur och varför du ska göra...
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter och ger enkla motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets - och miljöaspekter och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet syftet med slöjdarbetet och kvalitets – och miljöaspekter och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förklara hur du tänkt göra
Eleven bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Eleven formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som leder framåt.
Hantering / Säkerhet
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Pröva / Testa
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Utvärdera
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdöme om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beskriva / Förklara
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklande resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: