Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp & hälsa

Skapad 2020-01-20 16:03 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 5 Kemi Biologi Fysik Teknik
Hur är din kropp uppbyggd och hur fungerar den? I detta arbetsområde kommer vi bland annat lära oss om huden, skelettet, musklerna, blodet, hjärnan och våra sinnen. Vi kommer också ta reda på vad som händer när vi andas och hur det går till när maten förvandlas i kroppen.

Innehåll

  

   Mål: Kunna svara på

 • Vad är en cell?
 • Vad är skillnaden mellan organ och organsystem?
 • Organens namn, utseende, placering samt funktion.
 • Hur samarbetar de olika organen i våra organsystem?
 • Vad har skelettet för uppgift?
 • Vad har musklerna för uppgift?
 • Hur ser matens väg ut från mun till ändtarm?
 • Varför är kost, motion och sömn så viktigt för din kropp?
 •  Vad är det som gör att vi kan se?
 •  Vad är det som gör att vi kan höra?
 •  Vad är det som gör att vi kan känna lukter?
 •  Vad är det som gör att vi kan känna smaker?
 •  Vilken betydelse har sinnena för oss?
 •  På vilket sätt kan tekniska hjälpmedel skydda våra kroppar samt hjälpa oss om vi skadar oss eller om kroppen inte fungerar som den ska?

 

Arbetsområden

 •  Cellerna
 •  Huden
 •  Skelettet
 •  Musklerna
 •  Hjärtat och blodet
 •  Andningsvägarna
 •  Mag- och tarmsystemet
 •  Nervsystemet
 •  Våra sinnen
 •  Virus och bakterier
 •  Ljus
 •  Ljud
 •  Tekniken som skydd, hjälpmedel och i många fall helt livsavgörande.  

    Arbetssätt

 • Undersökningar/experiment
 • Dokumentation
 • Samtal i grupp
 • Faktafilm
 • Arbete med faktatexter                           
 

Viktiga ord och begrepp:

bukspottkörtel          avdunsta                  smälta                       förorenad                           absorbera                   reflektera

fetter                        tarmludd                   allergi                        hemoglobin                        kranium                      molekyl

framtänder               tarmsaft                    andfådd                    hjärta                                  ryggmärg                   frekvens

galla                         tjocktarm                  astma                        kapillär                               ryggrad                      ljudvåg

järn                          tolvfingertarm            flimmerhår                puls                                    skelett                        vibration

kalk                          tunntarm                   luftstrupe                  röda blodkroppar                bröstkorg                    svängningar

kindtänder                ändtarm                    lungor                      syrefattigt                            disk                            förtätning

emalj                        koldioxid                   lungblåsor                vita blodkroppar                  kotor                          förtunning

kolhydrater              syre                           mellangärde             syresatt                              näthinna                    

lever                        vitaminer                   struphuvud                ven                                    pupill

magmun                  bränsle                      artär                          ådror                                 trumhinna

magsäck                  avgas                        blod                          njure                                  balansorgan

matstrupe                energi                        blodplasma               bakterier                           smaklökar

proteiner                  enzymer                    blodplättar                 virus                                 snäckan    

saliv                          kol                            blodkärl                     rörben                               ljuskälla

                              

 
 
  Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Kropp och hälsa - bedömningsmatris i Biologi, Fysik, Kemi och Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Förmågan att använda biologins begrepp för att på olika sätt visa sina kunskaper och kunna framföra åsikter, i diskussioner och i skriftliga uppgifter.
Mot godtagbara kunskaper
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att beskriva, förklara, ställa frågor och framföra åsikter med viss användning av biologins begrepp. Exempelvis: Celler, skelett, blodomlopp, andningsorgan, urinblåsa, syrerik, lever och nervtrådar.
Mer än godtagbara kunskaper.
Begrepp
Förmågan att använda kemins begrepp för att på olika sätt visa sina kunskaper och kunna framföra åsikter, i diskussioner och i skriftliga uppgifter.
Mot godtagbara kunskaper
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att beskriva, förklara, ställa frågor och framföra åsikter med viss användning av kemins begrepp. Exempelvis: Energi, bränsle, förbränning, proteiner, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och fotosyntes.
Mer än godtagbara kunskaper.
Begrepp
Förmågan att använda fysikens begrepp för att på olika sätt visa sina kunskaper och kunna framföra åsikter, i diskussioner och i skriftliga uppgifter.
Mot godtagbara kunskaper
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att beskriva, förklara, ställa frågor och framföra åsikter med viss användning av fysikens begrepp. Exempelvis: Ljudvåg, vibration, förtätning, frekvens, decibel, hög ton, buller och hertz.
Mer än godtagbara kunskaper.
Begrepp
Förmågan att använda teknikens begrepp för att på olika sätt visa sina kunskaper och kunna framföra åsikter, i diskussioner och i skriftliga uppgifter.
Mot godtagbara kunskaper
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att beskriva, förklara, ställa frågor och framföra åsikter med viss användning av teknikens begrepp. Exempelvis: Protes, pacemaker, hörapparat, glasögon, ljussignaler, hjärtstartare och larmsystem.
Mer än godtagbara kunskaper.
Undersöka
Förmågan att genomföra enkla undersökningar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Mot godtagbara kunskaper
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Mer än godtagbara kunskaper.
Resultat och slutsatser
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser.
Mot godtagbara kunskaper
Du kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat.
Mer än godtagbara kunskaper.
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera undersökningar på olika sätt.
Mot godtagbara kunskaper
Du gör en enkel dokumentation av undersökningen i bild och text.
Mer än godtagbara kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: