Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och du i vårt Skärhamn ”Kroppen i rörelse”

Skapad 2020-01-20 16:12 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Under hållbar utveckling har vi social hållbarhet. Detta vill vi nu arbeta med genom temat kroppen i rörelse.

Innehåll

Mål och Syfte

Inom hållbar utveckling väljer vi temat kroppen i rörelse under delen social hållbarhet.

Här vill vi utmana barnen i sin motorik, både grov- som finmotorik. Vi vill främja hälsan.

Vi har barn som av någon anledning inte vill delta i vissa styrda aktiviteter/lekar. Vi behöver ta reda på varför de inte vill delta. Gå djupare in i varför, hitta lösningar, göra något som de vill delta i, barnen får komma med egna alternativ.

Vi vill visa på variationen mellan rörelse och vila, för att få en bra balans i vardagen.

 

Genomförande     

Använda oss av samarbetslekar

Antalet personer i en rockring

Fruktsallad

Lyssnaleken vem är samma djur som jag

Följa John

Hinderbanor

Inte nudda golv

Dans och gymnastik

Pärla något gemensamt

Pyssla något tillsammans

Måla gemensamt

Fingerramsor

Rörelsesagor

Sång- och rörelselekar

Avslappningsövningar, vila

Barnens inflytande och delaktighet

Barnen får komma med egna idéer och förslag till lekar, aktiviteter och sånger.

 

Dokumentation

Film

Foto

Barnens egna alster

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: