Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2020-01-20 16:13 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik
Du vet säkert redan att vi inte kan leva utan luft. Luft är något av det viktigaste vi har men vi tänker sällan på luften. Antagligen är det för att luften är färglös, smaklös, att den inte luktar någonting och för att vi ofta lätt kan röra oss genom den. Luften finns överallt, den väger något och den består av någonting.

Innehåll

 

Mål:

 

 • Veta luftens egenskaper som temperatur, vikt och hur de kan observeras
 • Känna till vad luften består av.
 • Skaffa sig en uppfattning om vad lufttryck är och hur det kan påverkas.

 

 

 

Arbetssätt: för att nå målen kommer du i undervisningen att:

 

 • läsa och diskutera faktatexter.
 • Svara på frågor om texter vi läser.
 • se på och diskutera filmer.
 • träna på och genomföra systematiska undersökningar.
 • lära dig fysikaliska begrepp kopplade till arbetsområdet Luft och Värme
 • dokumentera de undersökningar vi gör (hypotes-undersökning-resultat-förklaring) och i dokumentationen använda de begrepp du lärt dig.

 

 

 

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 

•delta aktivt under lektioner och genomgångar.

 

•ställa frågor för att klargöra och förtydliga.

 

•använda de begrepp vi arbetar med både verbalt och vid den skriftliga dokumentationen.

 

•uttrycka och motivera din åsikt i olika frågor.

 

 

 

Bedömning - vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • använda fysikens begrepp för att förklara och beskriva fysikaliska samband.
 • skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik åk 5 luft

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka information
Tolka information och skapa egen text med koppling till fysiken
 • Fy  4-6
Du kan använda information från diskussioner och fakta från läroböcker för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda information från diskussioner och fakta från läroböcker för att skapa texter med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda information från diskussioner och fakta från läroböcker för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Fysikbegrepp skriftligt
Skriftligt förklara fysikaliska fenomen med hjälp av fysikens begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss anpassning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Praktiskt arbete.
Genomföra enkla experiment med luft.
 • Fy  4-6
Du har visat att kan genomföra experiment efter skriftlig instruktion.
Du har visat att kan genomföra experiment efter skriftlig instruktion och förklara vad som händer.
Du har visat att kan genomföra experiment efter skriftlig instruktion, förklara vad som händer och varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: