Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg - förskolan Knekten

Skapad 2020-01-20 16:14 i Knekten förskola Flen
Förskola
Naturupplevelser, friluftsliv, allemansrätten och djur i vår närmiljö

Innehåll

NATURUPPLEVELSER OCH FRILUFTSLIV

Djur & Natur

Vad: Vi vill ge barnen chans att få vistas ute i naturen och ge barnen möjlighet att utforska den.

Varför: Vi har valt att arbeta med naturupplevelser och friluftsliv för att barnen ska få chans att röra på sig och för att ge alla barn möjlighet att vistas ute i naturen.

Vi har sett att barnen leker andra lekar och i andra konstellationer i naturen än vad de gör på förskolan.

Hur:

* Besök i naturreservat

* Besök i skogen

* Besök på olika platser i närmiljön

* Vandra på Sörmlandsleden

* Åka skidor, skridskor, pulka och stjärtlapp

* Laga mat på stormkök

* Vad kan vi ta tillvara på i naturen?

Delaktighet och inflytande:

* 1 barn från varje avdelning deltar i ett Grön flagg-råd.

* Barnen är med och påverkar hur aktiviteterna ska utformas, t.ex. genom röstning.

* Vi tar tillvara på barnens tankar och intressen under aktiviteternas gång.

Hållbar utveckling:

Samhällsutvecklingen leder till att vi är mer stillasittande, den utvecklingen vill vi vara med och förändra.

 

ALLEMANSRÄTTEN

Djur & Natur

Vad: Vi tittar på vad allemansrätten är för något och vad den betyder.

Varför: För att öka barnens kunskaper om vad man får och inte får göra i naturen, samt vilka konsekvenser olika beteenden medför för både människor och djur.

Hur:

* Vistas i skog och mark

* Se olika filmer om Allemansrätten t.ex. Barr och Pinne räddar världen (avsnitt 10)

* Läsa olika sagor om allemansrätten t.ex. "råttan" på hsr.se

* Tipspromenad om allemansrätten

* Alltid ha en skräppåse med sig när vi är ute i naturen

* Reflektera med barnen kring frågor som rör allemansrätten

* Spela spel om allemansrätten

Delaktighet och inflytande:

* 1 barn från varje avdelning deltar i ett Grön flagg-råd.

* Vi tar reda på vad barnen kan och utformar aktiviteterna utifrån det.

* Vi tar tillvara på barnens tankar och intressen under aktiviteternas gång.

Hållbar utveckling:

Vi vill att barnen ska förstå hur vi människor påverkar miljön i både positiv och negativ riktning och vilka konsekvenser det leder till.DJUR I VÅR NÄRMILJÖ

Djur & Natur

Vad: Vi vill väcka barnens nyfikenhet och låta dem upptäcka och lära sig mer om olika djur/insekter i vår närmiljö.

Varför: Få en förståelse vilken betydelse olika djur/insekter har för oss eller för naturen. Barnen har ställt frågor om varifrån ost och smör kommer.

Barnen ställer också frågor om insekter och djur när vi är i skogen.

Hur:

*Vi söker kunskaper om djur och insekter tillsammans med barnen.

*Besöker skogen och kohagar.

*Vi arbetar tematiskt om djuren/insekterna.

*Barnen får möjlighet att använda alla olika sinnen för att utveckla sina kunskaper. T.ex. känna på fårskinn/ull, lukta på får och älgbajs, tillverka smör och ost och smaka, lyssna på djurläten, se djur och insekter i sina naturliga miljöer eller digitalt.

Delaktighet och inflytande:

*Ett barn från varje avdelning är med på ett Grön Flaggråd.

*Barnen är med och väljer vilka djur/insekter som de vill lära mer om.

*Vi tar reda på vad barnen kan och utformar aktiviteterna efter det.

*Vi tar tillvara på barnens tankar och intressen under aktiviteternas gång.

Hållbar utveckling:

Alla kunskaper barnen får om djur och natur, skapar förutsättningar för att barnen i framtiden är mer rädda om djur/insekter.

 

Vilket även ger möjlighet att skapa empati för allt levande.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: