Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens uppbyggnad storlek samarbete

Skapad 2020-01-20 16:38 i 223191 Förskolan Grågåsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vår tanke är att barnen ska få en erfarenhet av koppens uppbyggnad och Samarbete

Innehåll

Beskrivning 

Vi erbjuder barnen klossar av olika slag för att barnen tydligt se hur stora, långa deras kroppar är i förhållande till varandra.   Utveckla Samarbete med olika barn.

 Reflektion utifrån observationsprotokoll från ett undervisningstillfälle

Datum: 

Grupp/antal: 

Pedagog/pedagoger: Marita

 

 191011

2-6barn 

Vad har barnen fått vara med om/uppleva under detta undervisningstillfälle?

 

 

 

 

 

 En upplevelse  av att samarbeta och se hur stora de själva och kamraterna är.

Magneter

Vad verkade barnen mest upptagna/mest intresserade av?

 

 Att ”bygga” med klossarna för att se, göra hela kroppen längd. 

Prata om hur långa de var

Påverkan och inverkan

Hur tänker jag /vi att platsen, materialet, gruppen, introduceringen osv. påverkade?

 

 De kunde koncentrera sig det var inte annat material i rummet

 

Oväntat

Hände något oväntat?

Vad ledde det till?

 

 

De märkte ut hur långa olika barn var 

De såg då tydligt skillnaderna i lägnd.

Pedagogernas reflektioner:

Vad var framgångsrikt?

Hur skapades delaktighet för alla barn under aktiviteten?

Hur hanterade jag barnens frågor och kommentarer?

 

 Att barnen såg, aktivt byggde och kommenterade  klossarnas placering.

Lärdomar

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

På vilka fler sätt kunde jag ha tänkt/gjort?

 

 

Nya frågor

Vilka nya frågor väcktes?

Hur utmanar vi barnen vidare?

 

 

 Hur lång är en vuxen?

 

 

 

Eventuella kopplingar till utbildningen i stort:

Undervisningsplanen och lärloggarna syftar till att planera och reflektera kring undervisningstillfällen.

Förskolans verksamhet, d.v.s. utbildning, rymmer ju dock så mycket mer än planerad undervisning. I den här rutan kan ni alltså dokumentera reflektioner som ni gör utanför undervisningstillfällena och som är viktiga för att fånga barnens utveckling och lärande. 

 

 

 

Övrig återkoppling

Här kan ledning och kollegor ha dialog och ge återkoppling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: