Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Eldorado 6B, kap.5

Skapad 2020-01-20 16:46 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Hur är ett koordinatsystem uppbyggt? Vad kan vi avläsa i olika diagram? Vad betyder det att något är proportionellt? Hur räknar man ut area och volym? Hur enhetsomvandlar man areaenheter och volymenheter?

Innehåll

Tid: v.3-7

Du ska kunna:

  • Avläsa och sätta ut koordinater
  • Läsa av och rita egna grafer och gradera axlar
  • Avgöra om ett samband och proportionellt eller icke proportionellt
  • Avläsa och skapa egna punktdiagram
  • Räkna ut area på följande former, rektangel, parallellogram, triangel och cirkel
  • Känna till olika areaenheter samt enhetsomvandla dessa
  • Känna till volymenheterna liter (l), deciliter (dl), centiliter (cl) och milliliter (ml) samt kubikmeter (mᶾ), kubikdecimeter (dmᶾ) och kubikcentimeter (cmᶾ)
  • Känna till sambanden 1l = 1dmᶾ och 1ml = 1cmᶾ
  • Beräkna volym av rätblock

Bedömning: Under arbetsområdets gång kommer det ske kontinuerliga bedömningar när vi arbetar muntligt. Arbetsområdet avslutas med ett prov. 

Arbetsschema för arbetsområdet:

Vecka

Uppgifter som du ska räkna i Eldorado

Du som väljer de blåa sidorna i Eldorado

Du som väljer de röda sidorna i Eldorado

Uppgifter på NOMP

Genomgång av:

Mål med veckan!

v.3

Uppgift 1-17

 

 

 18-24

 25- så långt du hinner

 

Koordinatsystem, punktdiagram och grafer

Bli klar med veckans planering.

v.4

Uppgift 38-5866-71

80– 87

 

Proportionalitet och linjära samband

Bli klar med veckans planering.

v.5

Fortsätt med spåret 

93-109

 

72-79

88-9

 

Beräkning av area. Tvådimensionella enhetsomvandlingar.

Bli klar med veckans planering.

v.6


Uppgift 110-115

 

Välj spår

116-123

124-140

 

Volym. Tredimensionella enhetsomvandlingar.

Bli klar med veckans planering.

v.7

Studie- och repetitionstid i skolan av det vi har arbetat med under arbetsområdet.

 

 

 

Prov torsdagen den 13/2! 

Bli klar med veckans planering.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Planering Eldorado 6B - skriva, kap 5

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Ej godtagbar
E
C
A
Metod
Kvaliteten å de metoder och strategier som eleven använder
.
..
..:
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
.
..
...
Problemlösning
I vilken grad eleven förstår och kan lösa matematiska problem.
.
..
...
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck(språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: