Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drama

Skapad 2020-01-20 16:55 i Brogårdens förskola Alingsås
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med drama som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 18.

 

 

 

VARFÖR?

 

För att barnen ska få en bredare upplevelse och bättre språkförståelse av innehållet i sångerna/böckerna.Barnen har tidigare visat intresse för dramatisering.

Vi ger utrymme för barnens idéer, stimulerar deras fantasi och har roligt.

 

 

 

 

HUR?

 

Vi kommer att dramatisera olika barnsånger och böcker.Vi kommer tex. att läsa ” Bockarna Bruse” med hjälp av bilderbok visa konkreta figurer och rekvisita. Vi kommer även att sjunga sångerna som hänger ihop med rekvisitan vi har använt oss av.

Vi kommer att arbeta både i helgrupp och i mindre grupper.

 

 

Hur ska det dokumenteras?

 

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen som vi sätter upp på vår vägg och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: