👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset

Skapad 2020-01-20 17:11 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att skriva en miniroman som handlar om ett flerfamiljshus, där du bestämmer handlingen. Du får skapa karaktärerna och skriva om dessa utifrån olika händelser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att:

 • Formulera sig i tal och skrift, skapa och bearbeta texter
 • Uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • Anpassa språket efter syften, mottagare och sammanhang
 • Följa språkliga normer 

Bedömning - vad och hur

 • Vi kommer att bedöma din förmåga att använda grundläggande regler för skiljetecken
 • Vi kommer att bedöma din förmåga att bearbeta och utveckla din egen text, skriva gestaltande beskrivningar.
 • Vi kommer att bedöma din förmåga att ge och ta emot respons.

 

Undervisning och arbetsformer

Hela klassen följs åt kapitel för kapitel för att vi skall kunna ha gemensamma genomgångar och följas åt i skrivprocessen.

Du kommer att öva på att skriva person- och miljöbeskrivningar, inledningar och avslutningar och som vanligt  den röda tråden. Du ritar en bild till varje kapitel, där din text ska hålla ihop med bilden. 

Din skrivprocess består av: samla inspiration till din roman (mindmap), skriv ett utkast/kladd, få respons av Gunilla, arbeta vidare med texten - innehåll och skrivteknik, rättning av stavfel och till sist renskrivning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6