Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 9G Algebra

Skapad 2020-01-20 17:34 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer arbeta med Algebra. Kapitel 3.

Innehåll

 

wÅsö Grundskola Åk 9 Matematik Algebra

 

 

Veckoplan

 

V

Måndag

Tisdag

Torsdag

Läxa/Fördjupning

49

 

 

3:1 Uttryck och mönster

 Följ planeringen

50

Fortsatt arbete med 3:1

3:2 Förenkling av uttryck

Fortsatt arbete med 3:2

 Följ planeringen

51

Fortsatt arbete med 3:2

Fortsatt arbete med 3:2

Jullov

 Följ planeringen

2

Jullov

Jullov

3:3 Ekvationer

Följ planering

 

3

3:3 Ekvationer

 

Fortsatt arbete med 3:3

3:4 Procent och ekvationer

Följ planeringen LÄXA 10

 

4

Fortsatt arbete med 3:3 & 3.4

Fortsatt arbete med 3:3 & 3:4

3:5 Proportioner

Följ planeringen LÄXA 11

 

5

Fortsatt arbete med 3:5

3:6 Ekvationssystem 

Fortsatt arbete med 3:6

Följ planeringen LÄXA 12

 

6

SAMTALSDAG

 

Blandade uppgifter

Diagnos

Följ planeringen

7

Träna / Utveckla tal

 

Träna / Utveckla tal

 

Övningsprov

 

8

Repetition

 

Sammanfattning

PROV

 

 

Arbetsform

 

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Litteratur:

Matematikboken Z kapitel 3

 

 

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

 

Hur

·         Detta gör vi genom skriftligt prov v.8

 

·         Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Mål

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: