Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 6

Skapad 2020-01-20 19:22 i Munkegärdeskolan Kungälv
Baserad på Frödingskolans LPP- mall i Frödingskolan. LPP för moderna språk gäller både höst- och vårtermin
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Franska åk 6

Innehåll

Målet med undervisningen är att jag...

 •  gör mig förstådd i tal och skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något
 •  läser och tillgodogör mig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar
 •  förstår enkla muntliga instruktioner, berättelser och beskrivningar
 •  genomför korta skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand

Dessa förmågor tränar vi genom att..

 •  lyssna på talad franska
 •  skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, presentation av dig själv, berättelser...)
 •  träna på hur språket är uppbyggt ( t.ex. grammatiska regler, ordföljd... )
 •  läsa olika slags texter
 •  utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter
 •  tala franska så mycket som möjligt under lektionerna

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande områden:

 •  hälsa och presentera dig
 •  klockan / räkneord
 •  länder, nationaliteter, språk
 •  frukter / färger / djur
 •  alfabetet
 •  användning av ordbok
 •  frågeord
 •  veckodagar, månader, årstider
 •  familj

Grammatik

 •  substantiv: singular/plural, maskulinum/femininum
 •  bestämd/bestämd artikel (le/la/les, un/une/des)
 •  personliga pronomen (je, tu, il/elle/on)
 •  verb i presens (ER-verb)

Realia

 •  känna till var i världen målspråket talas
 •  känna till några franska regioner och kända monument
 •  kunna redovisa för några skillnader mellan Frankrike och Sverige vad gäller livsstil och kulturella företeelser

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att delta i enkla samtal om dig själv

 • din förmåga att läsa och förstå enklare texter

 • din förmåga att skriftligt kunna berätta och beskriva saker om dig själv

 • din förmåga att förstå franska i enkel talad form

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: