Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-01-20 20:36 i Vårbyskolan Huddinge
Forntiden
Grundskola 4 Historia
Vi kommer att repetera begreppet historia och forntiden.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • vad som menas med historia
 • vad som utmärker stenålder, bronsålder och järnålder
 • hur vi kan veta så mycket om vad som hände för så länge sedan

 

Hur vi ska arbeta med området:

Vi kommer att arbeta med boken Puls historia som utgångspunkt. Vi kommer att se filmer och läsa texter samt diskutera dessa och ta ut det viktigaste för att öka förståelsen. Vi kommer att diskutera källors användbarhet och källkritik. Vi kommer också att prata om hur vi vet det vi vet idag.

Vi kommer att jämföra de olika tidsepokerna och försöka att hitta likheter och olikheter.

Vi kommer att diskutera varför utvecklingen blev som den blev.

Vi kommer att leta efter orsaker och konsekvenser. 

Vad som ska bedömas:

 • Du ska kunna svara på frågan: "vad är historia".
 • Du ska kunna berätta om de utmärkande dragen för stenålder, bronsålder, och järnålder. 
 • Du ska förklara vad arkeologiska fynd har för betydelse för att vi ska förstå historian. 
 • Du ska kunna återberätta (skriftligt eller muntligt) valda delar ur avsnittet om forntiden, på ett sätt som visar att du förstått hur det hänger ihop.

Hur det ska bedömas:

 • diskussioner
 • läxförhör i olika former

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6

Matriser

Hi
Forntiden

Ännu ej uppnått målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du har kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder.
Du vet namnen på de tre tidsdåldrarna under forntiden.
Du vet namnen på de tre tidsdåldrarna under forntiden och du kan placera dem i rätt ordning.
Du kan namnge tidsåldrarna och förklara varför de heter som de gör.
Du kan förklara varför någon av tidsåldrarna heter som den gör.
Du kan förklara varför alla tre tidsåldrarna heter som de gör och ge exempel som visar varför de fått sina namn.
Du kan tolka och visa på spår av historien.
Du kan berätta om något som arkeologerna har funnit från forntiden.
Du kan berätta om något som arkeologerna har funnit från forntiden och du kan förklara vilka slutsatser vi drar av det arkeologiska fyndet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: