Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning

Skapad 2020-01-20 20:59 i Fontinskolan Kungälv
Muntlig presentation med tillhörande lärandematris
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
I ämnet svenska ingår läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, olika texter, språkbruk, informationssökning och källkritik. I detta område ska vi träna på redovisa muntligt.

Innehåll

Detta ska du få lära dig/träna/repetera:

* Strategier för att redovisa

* Strategier för att prata inför en grupp/större grupp

* Strategier för att lyssna

 

Begrepp:

ögonkontakt, kroppsspråk, gester, muntlig, strategi, tankekarta, stödord

 

Förmågor som du kommer att arbeta med:

Formulera

Anpassa

Strategier

 

Så här kommer vi att arbeta:

Genomgångar av strategier och kunskapskrav

Självreflektion

 

Så här ska du få visa dina kunskaper: 

Muntliga redovisningar i halvklass eller helklass

Självutvärdering i tillhörande matris

 

Detta kommer att bedömas:

Hur du deltar och genomför genomgångar och uppgifter

Hur du genomför din muntliga redovisning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Muntlig presentation, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättandet
När du berättar...
berättar du något från olika delar av texten med hjälp av stödord eller tankekarta. berättar du så att de som lyssnar förstår det mesta.
berättar du mycket från alla delar ur texten med hjälp av stödord eller tankekarta. berättar du med en ordning som gör det lätt att förstå.
berättar du mycket från alla delar ur texten med hjälp av stödord eller tankekarta, utan att stanna upp berättar du med en tydlig ordning som gör det lätt att förstå.
Talet
När du talar...
talar du för det mesta högt, tydligt och långsamt.
talar du högt, tydligt och långsamt.
talar du högt, tydligt och långsamt och med inlevelse genom att ibland ändra tonhöjd och tempo.
Blicken
När du tittar...
tittar du upp på dina klasskamrater ibland.
tittar du upp på dina klasskamrater ofta.
tittar du upp på dina klasskamrater ofta och flyttar runt din blick på olika personer.
Kroppsspråket
När du redovisar...
har du kontroll över dina kroppsrörelser nästan hela tiden.
har du kontroll över dina kroppsrörelser hela tiden.
har du kontroll över dina kroppsrörelser hela tiden och använder ibland ditt kroppsspråk för att förklara/visa något.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: