Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsklassiker, svenska år 7 vt-20

Skapad 2020-01-20 21:28 i Torpskolan Lerum
Ett arbetsområde där du får möjlighet att möta äldre berättelser och få förståelse för varför de är intressanta att läsa även idag!
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är det som gör att vissa böcker är "odödliga"? Varför är vissa böcker fortfarande lika intressanta trots att de skrevs för länge sedan?

Innehåll

 

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att få läsa textutdrag ur några ungdomsklassiker och få förståelse för varför de är intressanta att läsa även idag samt att öva lässtrategier och läsförståelse.

 

Arbetsgång

 • Läsning:

Vi kommer att läsa textavsnitt från några klassiska verk. En del texter läser vi tillsammans och andra får du prova att läsa själv.

 • Kortare genomgångar kring begreppet klassiker, författare och olika tidsperioder/epoker.
 • Läsförståelseuppgifter på textavsnitt/utdrag, läsförståelseuppgifter på Oliver Twist
 • korta skrivuppgifter kopplade till textavsnitt
 • Ett besök på GöteborgsOperan för att se uppsättningen av Oliver Twist

 

 

Bedömning

Du kommer att få arbeta med olika läsförståelseuppgifter som jag bedömer enligt matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris sv-ungdomsklassiker

E
C
A
LÄSA
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Reflektera kring skönlitterär text
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: