Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa med kroppen

Skapad 2020-01-20 22:48 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Vi lär oss om vår fantastiska kropp, hur den fungerar och vad de olika kroppsdelarna heter. Vi arbetar med olikheter och likheter, respekt till sina egna kropp och andras och allas lika värde.

Innehåll

Introduktion

Vi startar tema kroppen med barnen och utgår ifrån barnen deras nyfikenhet och lust att lära om kroppen. Vi vill med detta tema att:

 • Barnen förstår vikten av att värna om ens egna kropp.
 • Barnen skapar en förståelse kring kroppens uppbyggnad och funktioner (kroppsdelar, sinnen,känslor)
 • Barnen förstår att kroppar kan se olika ut.

För att nå våra mål kommer vi att ha planerade och pedagogstyrda aktiviteter samt spontana aktiviteter på barnens initiativ. Viktigt är att vi är flexibla i vår planering och alltid följer barnens intresse.

Uppstart

Vid uppstarten av vårt tema "en resa genom kroppen" ville vi först ta reda på vad barnen redan kan om kroppen.

- Att vi kan prata

- Att vi kan blinka

- Att vi kan bränna oss

- Man kan gå och stanna

- Hjärtat måste pumpa blod

- Att vi kan höra

Vad vill ni lära er om kroppen?

- Hur man pruttar?

-  Om tänderna och batterierna i munnen

- Hur blod kommer?

- Hjärtat och hjärnan 

- Muskler

- Skelettet

Sinnen

Känsel: Vi tränar på att beskriva och sätta ord på vad vi känner. Vi gör olika känsellekar på samlingar och vid spontana situaioner t.ex. kims lek. Vi provar yoga och massage på vilostunderna. 

Hörsel: Vi skapar ljud tillsammans med barnen med hjälp av olika material. Vi går ut och lyssnar på vilka ljud vi hör. Vi går även till skogen och lyssnar på naturljud. 

Luktsinne: Vi luktar på olika saker och beskriver doften för kompisarna. 

Syn: Vi tittar på varandra och på oss själva. Hur ser vi ut? Vi känner på varandras ansikten och beskriver för varandra vad vi känner. Vi använder oss av olika material t.ex. blyertspenna, penslar, vattenfärg, vaxpapper. Vi ritar ett porträtt av kompisen. 

Smaksinnet: Vi smakar på olika saker. Salt, sött, beskt och surt.

Nedbrytning av läroplans målen

 • Jämföra våra kroppar. Lyfta upp olikheter och likheter hos varandra. Vi kommer ställa frågor kring detta för att öppna upp för diskussion på samlingar eller vid andra spontana aktiviteter. Vi bekantar oss med matematiska begrepp. 
 • Vi läser böcker, samtalar och diskuterar med barnen. Böckerna ska ha en koppling till vårt tema kroppen. 
 • Vi sjunger rörelsesånger och sånger om kroppen. Vi besöker parker med varierande utmaningar. Vi stödjer barnet och uppmuntrar att testa på och våga utmana sig själv. Vi leker rörelselekar exempelvis kom alla mina barn och följa John. Vi kombinerar rörelse med sång. 
 • Vi jobbar med skapande. Vi målar vår egna kropp på en kartong.
 • Vi använder IKT med barnen, framförallt QR koder som barnen själva ska få skapa och skanna in. Bakom varje QR kod finns rörelser, sånger eller en känsla som barnen ska utrycka med kroppen och med ansiktet.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: