Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2020-01-21 06:11 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Procent och Sannolikhet. Min förhoppning är att du öppnar dina "matteögon" i vardagen och ser att det finns matematik överallt.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 

Vad?

Procent

Du ska kunna

 • förklara samband mellan bråk och procent,
 • beräkna 10%, 20%, 25%, 50% och 75% av det hela,
 • beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, t ex reapriser,
 • använda strategier vid problemlösning,
 • skriftliga metoder för att räkna de fyra räknesätten.

Sannolikhet 

Du ska kunna

 • se möjliga utfall och beräkna sannolikheter,
 • se samband bråk - decimaltal - procent - sannolikhet,
 • addera enkla bråk och sannolikheter,
 • använda strategier vid problemlösning.

Hur?

Vi kommer att ha genomgångar, gemensamma övningar/aktiviteter, spela spel, arbeta i grupp, arbeta med laborativt material.

Detta kommer bedömas

Jag kommer att bedöma dig i hur du löser problem, där metoden för lösningen inte är given. Du ska också bedömas i hur du väljer och använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter. Du ska använda ett matematiskt språk - kommunicera. Du ska kunna använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen. Du ska också kunna redovisa skriftligt på ett tydligt sätt (FUS Fakta-Uträkning-Svar) och avgöra om svaret är rimligt (kan vara rätt) - resonera.

Jag bedömer dig på matematiklektionerna, genom inlämningsuppgifter och med hjälp av avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: