Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

studiebesök torsdagar gymnasiesärskola

Skapad 2020-01-21 06:50 i Milnergymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI Natur och miljö, NAO
Vårterminen 2020 studiebesök

Innehåll

Under studiebesöken kommer du att delta i:

 • studier av fåglar och fågelmatning
 • besök på Milnerskolan.
 • besök i Moské och svensk kyrka
 • bowling
 • skogsbad
 • besök på museum
 • reklamstudier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Kunskaper om samhället och människors livsvillkor under olika tidsperioder och på olika håll i världen.
  INI
 • 1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.
  NAO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens eller närområdets historia. Vad platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta.
  INI  -
 • Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.
  INI  -
 • Olika religioner och andra livsåskådningar samt några av deras traditioner och levnadsregler.
  INI  -
 • Hygien och hälsovård, till exempel smittspridning.
  NAO  -
 • Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
 • Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
  INI
 • Eleven deltar i att genomföra fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven deltar också i att orientera sig i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter deltar eleven i att mäta och planera tid.
  NAO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: