Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2020-01-21 06:52 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Helene, Jossi & Ulla      

Vecka: 3     

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund     

Nyfikenhetsfråga: Hur möter barnen värdegrunden i sagan Alla får åka med?     

 

Barnets gör: Vi läser & upplever sagan på epson. Samtalar om bilder bilderna i boken, som synliggjorts på bordet. Sätter på ord vad vi ser & vad figurerna gör & möter. Barnen läser av figurerna.. fokuserar på känslor.

Barnen leker & samspelar med varandra i lastbilen. De bjuder in varandra, turas om att köra och samtalar om vart de ska åka. 

Pedagogerna tänker: Barnen visar ett intresse för sagan.. vi kan se hur de tar med sagan till leken. Sagan ligger som grund till samspel och turtagning.. sagan är även ett verktyg till att lyfta lik- och olikheter.

     

Analys/sammanställning lärande: Barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och upptäcka andras reaktioner och känslor.  Barnen får, genom leken, öva på samspel samt lära sig att turas om. 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi arbetar vidare med värdegrundsarbetet. Bokar in samtal för att ges möjlighet till att ta del av barnens förkunskaper om olika kulturer.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: