Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam - massmedia

Skapad 2020-01-21 07:21 i Rengsjö skola F-6 Bollnäs
Vi arbetar med massmedia, sociala medier, reklam och källkritik för att förstå vår omvärld och hur den påverkar oss och hur vi kan påpverka den.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Massmedia och reklam är en stor del av vår vardag och den bild vi får av omvärlden. Nu kommer vi att lära oss mer om massmedia och reklam och hur saker och ting hänger ihop. En viktig del när man jobbar med media och reklam är att ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt därför kommer vi att använda våra kunskaper från vårt tidigare arbetsområde för att kritiskt granska massmedia och reklam.

Innehåll

Syfte


En människa möts dagligen av i genomsnitt 3000 olika reklambudskap. I det här temaområdet ska eleverna utveckla sina kunskap om hur de kan förhålla sig till reklam på ett ifrågasättande och källkritiska sätt. De ska utveckla sina kunskaper om vad massmedier och reklam är och hur den påverkar oss. Vidare ska de fördjupa sina kunskaper om sociala medier och hur man uppträder på internet.

 

Arbetssätt:

 • Titta på avsnitten "Reklam" och "Tjejer och killar i media" från UR:s serie "Är det sant?" och läsa ur Samhällskunskap grundbok 4-6.
 • Samtala och diskutera utifrån frågorna:

-Vad är media? Skillnaden på massmedier och sociala medier.

-Vad är reklam? Skillnaden på reklam och information.

-Är reklamen trovärdig? Vad finns det för saklig information? Vad gör att reklam känns mer eller mindre trovärdig? 

- Varför är det viktigt att vara källkritisk när man möts av reklam?

- På vilket sätt påverkar reklam vår bild av världen? 

 • Granska reklam utifrån synvinkeln:

-Vilka "knep" används för att påverka oss i reklamen?

- Framställs killar och tjejer olika i media? 

 

 • Lära oss viktiga begrepp kring massmedia och reklam. (reklam, media, massmedia, budskap, källa, källkritisk, tryckfrihet, yttrandefrihet, kommersiellt, målgrupp, produktplacering, sociala medier.

 

 • Repetera vad det är "att vara källkritisk", hur kan du använda din kunskap för att kritiskt kunna granska olika typer av medier?
 •  Diskutera och samtala om:

- Vilka sociala medier möter eleverna i sin vardag? Hur påverkar det deras vardagsliv?

- Nätetik, hur ska vi uppföra oss på nätet utifrån synvinkeln moral och etik samt vilka lagar och regler gäller? 

Bedömning

Bedömning sker löpande vid samtal och diskussioner samt att du i slutet av arbetsområdet ska visa dina kunskaper på något av följande sätt:

 

 • Du gör reklam för en produkt genom antingen en reklamaffisch på en "egen produkt eller tjänst". Du kan sedan muntligt eller skriftligt (med korrekta begrepp) beskriva, hur du har tänkt kring följande frågor:

- Hur fångar du uppmärksamheten?

- Vilken målgrupp vänder du dig till?

- Är budskapet tydligt?

- Vilka känslor väcker bilden/filmen?

- Vilken fakta finns med?

- Vem är avsändare?

- På vilket sätt känns din reklambild/film trovärdig?

- Vilket är det starkaste skälet för någon att köpa din produkt? 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: