Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution & genetik

Skapad 2020-01-21 07:44 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
I det här arbetsområdet kommer eleven jobba om evolutionen och hur den har fungerat sen jordens skapelse. Eleven kommer även få en inblick i hur egenskaper från föräldrar nedärvs, bevaras och förs vidare från generation till generation.

Innehåll

Konkretisering av målen

 • Kunna beskriva och förklara livets uppkomst samt utveckling utifrån evolutionsteorin
 • Kunna beskriva och förklara människans utveckling
 • Kunna beskriva och förklara DNA och hur det ärvs
 • Kunna göra korsningsscheman
 • Kunna beskriva och förklara vad gener är, uppbyggnad samt vad de används till i kroppen
 • Kunna beskriva och förklara hur ett protein blir till
 • Kunna beskriva och förklara några sjukdomar som beror på gener
 • Kunna beskriva och förklara genteknik samt hur vi kan använda det i vår vardag
 • Kunna resonera kring användningen av genteknik

 

Arbetsområden VT-20

 • Evolution
 • Genetik

 

Undervisning

 

 

Vecka

1

2

3 (Lab)

4

Introduktion

Evolution

Evolution

5

DNA

DNA

Laboration - Jordgubbe

6

Gen till protein

Arvsanlag

Korsningsschema

7

Ärftliga sjukdomar

Genteknik

Diskussion

8

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

9

Repetition

Genteknik

Diskussion

10

Buffert

Studiedag

PROV

Uppgifter

 • Prov - Evolution & Genetik

 • Prov - Evolution & Genetik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi Kunskapskrav åk 7-9

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Insats krävs
E
C
A
1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ….. motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
enkla
utvecklade
välutvecklade
2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som …… diskussionerna framåt.
till viss del för
för
för och fördjupar samt breddar

Genomför systematiska undersökningar i biologi

Insats krävs
E
C
A
5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även … enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
bidra till att formulera
formulera efter någon bearbetning
formulera
6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och … sätt
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då … slutsatser med … koppling till kemiska modeller och teorier.
enkla viss
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
8
Eleven för … resonemang kring resultatens rimlighet och … på hur undersökningarna kan förbättras
enkla bidrar till att ge förslag
utvecklade ger förslag
välutvecklade i relation till möjliga felkällor ger förslag och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
9
Dessutom gör eleven … dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Insats krävs
E
C
A
10
Eleven har … kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att … dessa med … användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda visa på samband inom relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag god
11
Eleven kan föra … underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på … samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
enkla till viss del enkelt identifierbara
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
14
Eleven kan … och … några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
beskriva ge exempel på
förklara visa på samband mellan
förklara generalisera kring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: