Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2020-01-21 08:33 i Montessoriförskolan Solkatten Fristående förskolor
Förskola
Vad händer i naturen när det blir vinter och kallt ute?

Innehåll

Mål

Att skapa förståelse för vad som händer i naturen på vintern - med växter och djur.

Orsaker till valt mål

Barnen reflekterar på olika sätt kring årstiden vinter och det som händer i naturen på vintern. Vilka djur sover hela vintern? Har djuren svårt att hitta mat? 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

Läsa böcker och titta på filmer för att ta reda på fakta. Prata med barnen och använda oss av öppna frågor och reflektera med barnen. 

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser

Arbeta med barnens föreställningar - vad tror ni kommer att hända? Varför tror ni att det är så här?

Dokumentera våra aktiviteter och barnens reflektioner.

Det här resultatet förväntar vi oss

Vi förväntar oss att barnen ska bli ännu mer nyfikna på och få en större förståelse för vad som händer i naturen på vintern.

Att barnen ska hitta olika vägar att söka kunskap. 

Utvärdering

Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: