Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2020-01-21 08:40 i Främbyskolan Falun
De stora världsreligionerna, Buddhism, Hinduism, Islam, Judendom och Kristendom och naturreligioner. Hur är det att leva som utövare av dem? Vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa religioner? Samt ett kortare och inledande arbete om etik och moral
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att ta reda på vad begreppet religion betyder. Det kan betyda att du har en eller flera gudar men också att du tror på andar/väsen av olika slag. Vi kommer att läsa om de fem religioner som kallas världsreligioner. Vi kommer att jämföra dem och upptäcka likheter och skillnader mellan dem. Vi ska också ta reda på hur tron i de olika religionerna visar sig i olika handlingar och i samhället.

Innehåll

Läroplanen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

 

Konkretiserade mål

Du ska efter arbetet med detta kunna beskriva och berätta om:

- olika religioners heliga rum, platser, ritualer och regler
- likheter och skillnader mellan olika religioner genom att göra jämförelser mellan dem.
- några högtider och traditioner från de olika religionerna
- hur tankar inom religionerna visar sig genom olika handlingar så som t ex bön, fasta, gudstjänst.
- om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.
- begreppen, religion, rit, tradition, myt, symboler, bön, fasta

Arbetssätt och bedömning

 

Vi kommer att:

-Ha genomgångar

-Se på filmer om olika religioner

-Ha samtal och diskussioner i grupp

-Läsa faktatexter ur böckerna "Upptäck religion" och "Puls religion"

-Göra en presentation om valfri världsreligion på google slides/plansch

-Göra jämförande beskrivningar av 2-3 religioner tillsammans

 

Bedömning mot kunskapskraven i religion 4-6

-Du kommer att få visa dina kunskap i ett prov om de fem världsreligionerna.
-Du kommer att få göra en presentation av en religion i google
-Du kommer att bedömas i hur aktiv du är i de diskussioner vi har under lektionstid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: