Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema år 7 v. 4- 12

Skapad 2020-01-21 08:43 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med sagor under ett par veckor. Du kommer att få lära dig om olika sagotyper och läsa/analysera olika sagor. Du kommer att få skriva din egen saga. Du kommer även att läsa en kamrats saga och öva dig på att göra en kamratbedömning. Som avslutning på sagoprojektet kommer du att få berätta din saga muntligt för dina klasskamrater (liten grupp).
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med sagor under ett par veckor. Du kommer att få lära dig om olika sagotyper och läsa/analysera olika sagor. Du kommer bland annat att få skriva din egen saga som du sedan skall läsa upp för några kamrater.

Innehåll

 

 

 

Vad?

 

Vi kommer att arbeta med sagor under ett par veckor. Du kommer att få lära dig om olika sagotyper och läsa/analysera olika sagor. Du kommer att få skriva din egen saga. Du kommer även att läsa en kamrats saga och öva dig på att göra en kamratbedömning. Som avslutning på sagoprojektet kommer du att få berätta din saga muntligt för dina klasskamrater (liten grupp).

 

 

 

Varför?

 

I det centrala innehållet i svenska för årskurs 7-9 (Lgr 11) står det att läs- och skrivundervisningen ska träna eleven i att förstå, tolka, analysera och skapa olika texter. Eleven ska lära sig hur olika texter skiljer sig vad gäller uppbyggnad och språkliga drag. Vidare ska eleven kunna ge och ta emot respons på texter samt bearbeta egna texter. Vi jobbar mot kunskapskraven 5, 6, 9, 10, 11 och 13.

 

 

 

Hur?

 

Du kommer att få lyssna på/läsa och analysera olika typer av sagor. Vi kommer att gå igenom olika sagors uppbyggnad och form. Du kommer att få lära dig vad som är specifikt för en saga; berättarteknik, gestaltning, dramaturgi och hur man skriver en saga. Underlag för bedömning blir den saga du själv ska skriva och hur du ger och tar emot respons när vi läser varandras sagor. Dessutom kommer du att berätta en saga muntligt i liten grupp så att du också skall kunna bli bedömd i kunskapskraven muntligt framförande och att förstärka texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: