👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska steg 2 - Der Bankraub

Skapad 2020-01-21 09:09 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Under arbetsområdet kommer vi att se TV-serien ,,Der Bankraub", bankrånet. Du kommer att få arbetsuppgifter till varje avsnitt och du ska visa dina kunskaper på olika sätt, muntligt och skriftligt. När vi har sett alla avsnitt kommer en slutuppgift.

Innehåll

Tidsplan: v 2-6

 

Arbetsuppgifter:

 

 • TV-serie ,,Der Bankraub” – 10 avsnitt
 • Uppgifter till avsnitten
 • Läxor med ord och uttryck på www.glosor.eu  

Om någon är sjuk eller ledig en lektion så finns det en länk till serien här: 

https://urplay.se/serie/177535-der-bankraub

 

Slutuppgift:

 •  Gruppvis förbereda en scen där nya ord och uttryck ingår. Scenen ska spelas upp inför resten av gruppen.

 

Uppgifter

 • Der Bankraub - ein Film

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
  Mod  -
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  Mod  -
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.
  Mod  -
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, mot tydlighet och anpassning till syfte och sammanhang.
  Mod  -

Matriser

ModDeu
Tyska steg 2 - Der Bankraub

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Lyssna
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

ModDeu
Der Bankraub - spela in en film i grupp

E
D
C
B
A
Tala
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.