👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal, åk 6

Skapad 2020-01-21 09:32 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
Hur skriver vi olika tal? Miljoner, miljarder, biljoner! Hur kan vi skriva tal i det binära talsystemet? Det här kommer du att träna på samt de fyra räknesätten med algoritmer. Du kommer också att få använda miniräknare.

Innehåll

 

Tidsperiod:

 • Vecka 4 - 6

Vad ska jag lära mig? 

 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • lösa uppgifter med hjälp av miniräknare
 • dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
 • skriva och förklara vad ett binärt tal är
 • begrepp: heltal, positiva tal, negativa tal, decimaltal, binära tal, täljare, nämnare, kvot, faktor, produkt, summa, term, differens

 

Hur kan jag arbeta för att komma dit? 

Du kommer att få:

 • göra muntliga förklaringar till uppgifter
 • göra skriftliga beräkningar (algoritmer)
 • delta i matematiska diskussioner och samtal
 • formulera och lösa problem med och utan miniräknare
 • visa dina kunskaper på diagnoser och prov

 

Hur ska jag visa det?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • gör skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte
 • kan formulera och lösa problem med och utan miniräknare
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal, åk 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Jag är ganska säker på begreppen, jag förstår vad de innebär.
Jag är ganska säker på begreppen och jag kan använda begreppen när jag förklarar och pratar matematik.
Jag är säker på begreppen och jag kan använda begreppen när jag förklarar och pratar matematik.
De fyra räknesätten med tal i decimalform
Jag kan oftast de fyra räknesätten med en skriftlig metod (algoritm)
Jag kan de fyra räknesätten med en skriftlig metod (algoritm)
Jag är mycket säker på de fyra räknesätten med en skriftlig metod (algoritm)
Problemlösning
Jag kan oftast lösa problemuppgifter.
Jag kan lösa problemuppgifter även om det krävs flera uträkningar i uppgiften.
Jag kan alltid lösa problemuppgifter även om det krävs flera uträkningar i uppgiften.
Stora tal
Jag kan skriva och läsa ut stora tal upp till en miljon.
Jag kan skriva och läsa ut stora tal upp till en miljon och även större tal.
Jag kan skriva och läsa ut stora tal upp till en miljon och även större tal.