Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten på Lingonet

Skapad 2020-01-21 09:57 i Förskolan Alma Östhammar
Vi starde upp med expriment med vatten
Förskola
Vi har valt att arbeta med vatten. Vi jobbar med vatten både ute och inne och utgår från vad som intresserar och lockar barnen. Temarbetet kommer ske främst i aktvivtetsgrupperna.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.

Vi vill att lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

Våra metoder

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

¤ Experimentera:

- Flyta-sjunka
- Vatten i olika former (is, snö m.m.)
- Vattenfärg
- Kallt-varmt

Var finns vatten: samtal med barnen, tittar på bilder tillsammans

¤ Vi utgår ifrån barnens spontana lek med vatten i vardagen.

¤ Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.

* Vi sjunger sånger om vatten, tex D ripp dropp, Petronella i från Plaskeby, En liten båt m.m.

Utvärdering

Vi utvärderar och analyserar under riden efter aktiviteterna i gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: