Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-01-21 09:57 i Stenkulan Lerum
Ett tematiskt arbete om tiden vid Vikingatiden.
Grundskola 4 – 5 Historia Svenska
VIKINGATIDEN Vilka var vikingarna? Hur levde människorna under vikingatiden? Hur trodde man världen var uppbyggd under vikingatiden? Vad trodde vikingarna på? Vad åt vikingarna? Hur bodde vikingarna? Vilka yrken fanns under vikingatiden? Kan vi än idag se några tecken från vikingatiden?

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och om hur historia kan användas för olika syften.

Målet med arbetsområdet

  • Att kunna använda olika begrepp inom historia
  • Att granska, tolka och värdera källor
  • Att få en förståelse för hur historien har påverkat dagens samhälle
  • Grundläggande faktakunskaper om vikingatiden
  • Att få en uppfattning om tidsperspektivet

Undervisning/arbetssätt/aktivitet

  • Film
  • Läsa och leta fakta från olika källor
  • Diskussioner
  • Genomgångar
  • Dokumentation

Bedömning

Bedömning sker mot kunskapskraven i historia för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 6.

 

 

 

Matriser

Hi Sv
Vikingatiden VT-19

Når målen
Når målen väl
Asatro
Du har grundläggande kunskaper om asatron och kan ge exempel på någon av asagudarna.
Du har utvecklade kunskaper om asatron och kan beskriva flera av gudarna och deras olika egenskaper.
Vikingarnas resor/skepp
Du känner i stora drag till vart vikingarna reste, deras färdmedel, samt vad de gjorde på sina färder.
Du har utvecklade kunskaper om åt vilka väderstreck vikingarna reste, kan beskriva färdmedlen som de använde samt kan ge konkreta exempel på vad de gjorde på sina färder.
Människor levnadsvillkor
Du känner till vilken typ av hus vikingarna bodde i, samt hur det såg ut runtomkring husen. Du ska även veta hur människorna var klädda.
Du har utvecklade kunskaper om vilken typ av hus vikingarna bodde i samt hur det såg ut runtomkring husen. Du ska även kunna beskriva hur människorna var klädda.
Runor och runstenar
Du känner till att vikingarna använde sig av runor och förmedlade sig via runstenar för att kommunicera skriftligt.
Du har utvecklade kunskaper om vikingarnas skriftspråk och vet anledningar till varför de kommunicerade på detta sätt.
Begrepp och jämförelser
Du ska känna till olika begrepp som tillhör vikingatiden.
Du ska kunna förklara olika begrepp samt kunna göra en jämförelse mellan dåtid och nutid med hjälp av begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: