👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusbäret Simrishamns Förskolor - Främjande och förebyggande arbete

Skapad 2020-01-21 09:59 i Borrby förskola Simrishamn
Förskola
Vi som arbetar inom Simrishamns förskolor prioriterar det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Ett bra värdegrundsarbete ger bra arbetsklimat och utgör grunden för allas trygghet, trivsel och utveckling.

Innehåll

Syfte

Vi ska lägga grunden till ett demokratiskt klimat där alla har lika värde.

 

Långsiktiga effekter/mål

 • Att all personal aktivt arbetar främjande och förebyggande i det dagliga arbetet/mötena med kollegor och barn.
 • Varje barn ska lämna förskolan med god självbild och tilltro till sin egen förmåga att utveckla och förändrat sitt kunnande.
 • Varje barn ska lämna förskolan som blivande förskoleklasselever med rika erfarenheter av demokratisk utveckling.
 • Varje elev ska avsluta grundskolan med kunskaper som ger reella möjligheter att välja vilket nationellt program som helst i gymnasieskolan.
 • Varje elev har självkänsla nog att välja gymnasieprogram helt efter intresse.
 • Vårdnadshavarna har kännedom om förskolans värdegrundsarbete.

 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

Att bygga upp en bra och positiv självkänsla.

 Lyssna och respektera varandra.

Vänta på sin tur.

Hjälpa varandra och bjuda in till lek.

Samarbeta i lekar och olika uppdrag.

 

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

I vardags situationerna ska vi pedagoger vara närvarande vuxna som  ser och lyfter barnets positiva egenskaper.

Lyssnar, stöttar och förklarar när det behövs.

I samlingar lär vi oss:

lyssna på varandra,

få prata färdigt,

vänta på sin tur, 

 

Vi läser KOMPIS böckerna och jobbar med kompiskorten som innehåller olika lekar, sånger uppdrag med frågor.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Ha en god och positiv självkänsla och kunna känna att ”jag är bra som jag är”

 Ta hänsyn och respektera varandra.

Vilka mätmetoder ska vi använda?

observationer, dokumentationer,  diskussioner och reflektioner

 

 Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

Att barnen har en positiv, bra och stärkt självkänsla och känner att ”jag kan, jag duger som jag är.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18