Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2020-01-21 10:24 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Att förstå innehållet i en läst text är grundläggande för att du ska uppnå målen i ämnet svenska. Du kommer under detta arbetsområde utveckla följande förmågor: att läsa mellan raderna, att dra slutsatser att analysera och diskutera innehållet i en text.

Innehåll

Arbetssätt:

Mål:

 • Läsa olika typer texter
 • Förstå texternas innehåll och kunna svara på frågor som är kopplade till texterna
 • Muntligt kunna sammanfatta och återberätta texterna
 • Ta del av andra elevers svar och åsikter
 • Träna sig på att reflektera, argumentera och analysera över texterna 

Bedömning:

Jag kommer att titta på: 

 • Hur du svarar på de olika frågorna
 • Din aktivitet vid diskussioner
 • Ditt ansvarstagande för uppgifterna
 • Hur du tolkar texter och andras åsikter. 
 • Hur du skriver din bokrecension.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa skönlitteratur med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan läsa skönlitteratur med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Visar läsförståelse genom att skriva en bokrecension som innehåller sammanfattning av boken.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan skriva en enkel recension med en enkel kronologisk sammanfattning av texters innehåll.
Du kan skriva en utvecklad bokrecension med utvecklade kronologiska sammanfattningar av texters innehåll.
Du kan skriva en välutvecklad bokrecension med välutvecklade kronologiska sammanfattningar av texters innehåll.
Visar läsförståelse med kommentarer om centrala delar.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan kommenterar texten med viss koppling till sammanhanget.
Du kommenterar texten med relativt god koppling till sammanhanget.
Du kommenterar texten med god koppling till sammanhanget.
Tolkar och för resonemang om budskap.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan föra enkla resonemang om textens budskap.
Du kan föra utvecklade resonemang om textens budskap.
Du kan föra välutvecklade resonemang om textens budskap.
Besriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: