👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer med barnens sätt att agera mot varandra när vi delar in dem i mindre grupper?

Skapad 2020-01-21 10:37 i Ekenäs förskola Stenungsund
Förskola
Vi kommer dela in barnen i mindre grupper under minst ett tillfälle per dag.

Innehåll

Vart ska vi?

Barngruppen behöver utmanas i att leka med olika barn och i olika miljöer. I nuläget är det en stor del av gruppen som leker med samma barn varje dag och med samma leksaker. Pedagogerna önskar att barnen får en ökad bredd i både valda aktiviteter och valda lekkamrater.

Genom att dela in barnen i mindre grupper som pedagogerna väljer avses att barnen så småningom får insikten om att det går att leka med flera andra barn och även i flera andra aktiviteter. 

Vad händer med barnens agerande mot varandra då vi delar in dem i mindre grupper?

Genom att ha styrda grupper och styrda aktiviteter är målsättningen att barnen längre fram ska spontant välja olika lekkamrater, kanske utefter aktivitet istället för att enbart gå på aktiviteten som ”bästa kompisen” valt.

Fokus kommer ligga på hur barnen agerar och samtalar med varandra, vad säger de till varandra, både verbalt och kroppsligt? Är de inbjudande i leken till andra eller håller de kvar vid sina kamrater de haft?

Hur gör vi?

Till en början delas barnen in i grupper efter vilan varje dag. En pedagog bestämmer vilka barn som ska grupperas tillsammans och i vilket rum denna grupp ska vara. Grupperna är i sina bestämda rum i ca 30 minuter. Sedan byter grupperna rum. Antingen så är det samma grupper varje dag, detta för att de ska lära känna varandra djupare. Eller så byts grupperna varje dag, för att barnen ska få leka med olika barn, vi kommer att prova båda förslagen för att se vad som händer med barngruppen.

Vi kommer även att dela upp barngruppen vid vuxeninitierade aktiviteter, ibland efter ålder och ibland åldersblandat. Detta för att alla barn ska få några tillfällen per vecka i en mindre grupp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18