Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förnyad planering av Tema Majas alfabet

Skapad 2020-01-21 10:39 i Kareby familjedaghem Kungälv
Vi lär oss alfabetet på ett lärorikt sätt
Förskola
Vi lär oss bokstäver på ett lustfyllt sätt.

Uppdraget är kopplat till bokstaven.

Vi sjunger även bokstavsången som finns i Majas alfabet.

Det vi skapat sätter i vi i barnens egna pärm som dom sedan skall få med sig hem när de börjar förskoleklass.

Vi tänker oss att ha en vernissage för föräldrarna 31/3-2020 som ett avslut. Där vi visar upp allt vi gjort.

Innehåll

Vi har bestämt oss att jobba vidare med språkresan och vad vore bättre om inte majas alfabet där barnen får möjlighet att i alfabetisk ordning gå igenom varje bokstav. Där kommer vi även antingen pyssla eller prata om varje bokstav. På så sätt kommer barnen få en fantasifull men även lärorik inlärning av alfabetet i alla dess former. Vi kommer också att använda oss av TAKK (tecken som alternativ kommunikation).

Mål


Vårt mål med detta tema är att barnen skall kunna skriva sitt namn eller känna igen sin första bokstav i sitt namn. 

Våga utforska alfabetet. Använda sina sinnen, genom bl.a. smak och känsel. Men även att dem skall få vetskap och möjlighet att använda tecken som stöd.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 • skapande med olika material utifrån uppdrag
 • sång
 • teckenspråk
 • Prat om bokstaven och ord på bokstäverna 
 • smak upplevelser på veckans bokstäver

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: