Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 2b

Skapad 2020-01-21 10:44 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Psykologi
Vi grottar oss ännu längre in i människans psyke. Vi provar också på att leka forskare och experimentera.

Uppgifter

 • KURSBETYG PSYKOLOGI 2B

 • PowerPoint - redovisning experiment

 • Experiment - diskussion

 • Rapport - experiment

 • Psykologi och pandemi

 • Fördjupning i valfritt område

 • Psykologin bakom grova våldsbrott

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi.
  Psk  -
 • Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, till exempel idrottspsykologi, ekonomisk psykologi, kulturorienterad psykologi, trafikpsykologi, teknisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi, miljöpsykologi, rättspsykologi, genusrelaterad psykologi, ekologisk psykologi, kundpsykologi, mediepsykologi, familjepsykologi och pedagogisk psykologi.
  Psk  -
 • Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer.
  Psk  -

Matriser

Psk
Psykologi 2b

Kunskapskrav

E
C
A
Redogör och relaterar
Eleven redogör översiktligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör också översiktligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån enkla frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör också utförligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån komplexa frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Värderar och resonerar
Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Planerar och genomför experiment/observation
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet någon psykologisk teori och modell. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av givna experiment och observationer.
Eleven formulerar med viss säkerhet psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer samt genomför experimenten och observationerna med tillfredsställande resultat.
Eleven formulerar med säkerhet komplexa psykologiska frågeställningar och väljer med säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer, motiverar sina val samt genomför experimenten och observationerna med gott resultat.
Resonerar och drar slutsatser om resultatet
Dessutom för eleven enkla resonemang om resultatet och drar enkla slutsatser.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om resultatet och drar välgrundade slutsatser.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om resultatet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: