Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syra/bas och termokemi 19/20

Skapad 2020-01-21 10:56 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
I arbetsområdet kommer vi jobba med syror och baser på ett mer fördjupat sätt än ni gjort på högstadiet. Vi lär oss skriva och känna igen protolysreaktioner och neutralisationer. Vi arbetar med analysmetoden titrering och går in på betydelsen av buffertsystem i kroppen och naturen. Den andra delen av området handlar om energiomvandlingar vid kemiska reaktioner. Hur kommer det sig att visa reaktioner sker av sig själva med andra aldrig sker?

Uppgifter

  • Prov Syra/bas och termokemi

  • Rapport Lösningsentalpi

Matriser

Kem
Rapport Lösningsentalpi 19/20

Laborativt

Komplettera
E
C
A
Inledning och teori
Komplettera
Inledning och syfte finns och beskrivs enkelt.
Tydlig inledning och syfte. Relevant teori beskrivs i inledningen.
Tydlig inledning och syfte. All relevant teori beskrivs korrekt och utvecklat.
Metod och material
Komplettera
Beskriver material och metod i stort sett korrekt. Vissa delar kan saknas, men laborationen går i stort sett att utföra med hjälp av beskrivningen.
Tydlig beskrivning av material och metod. Laborationen kan utföras korrekt med hjälp av beskrivningen.
Tydlig beskrivning av material och metod. All relevant information finns med. Beskrivningen är lagom lång och innehåller inte onödiga detaljer.
Resultat
Komplettera
Beskriver resultaten på ett enkelt sätt.
Beskriver resultaten utvecklat. Beräkningar är korrekta. Använder tabeller och diagram när det är lämpligt.
Beskriver resultaten tydligt och välutvecklat. Beräkningar är korrekta. Använder tabeller och diagram på ett bra sätt.
Diskussion
Komplettera
Drar någon slutsats av resultaten och diskuterar resultaten på ett enkelt sätt, till exempel genom att jämföra med teorin eller redovisa någon felkälla.
Drar slutsatser av resultaten och diskuterar dem utifrån ett par aspekter. Analyserar svagheter i metoden (felkällor).
Drar slutsatser från resultaten och diskuterar dem på ett välutvecklat sätt. Analyserar svagheter i metoden (felkällor) och hur dessa kan ha påverkat resultaten. Föreslår relevanta förbättringar i metoden.

Naturvetenskapligt språk

Komplettera
E
C
A
Språk och källhantering
Komplettera
Rapporten följer delvis rätt struktur och går att förstå med viss ansträngning. Begrepp används korrekt till viss del.
Rapporten följer rätt struktur och är relativt tydlig. Språket är mestadels opersonligt och begrepp används korrekt. Källhänvisning finns.
Rapporten följer mallen, är välstrukturerad, lätt att läsa och lagom detaljerad. Språket är tydligt och opersonligt. Begrepp används korrekt. Referenser och källhänvisningar finns och följer mallen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: