Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bridges

Skapad 2020-01-21 11:04 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Now we will learn more about bridges! What makes bridges strong?

Innehåll

 

 

In your group you will build a bridge of spaghetti straws that you join together with a glue gun.

The bridge should be as strong as possible and bridge a ravine of 30 cm.

Test the bridge during work. Then you can find weaknesses that you correct even before the bridge is finally tested.

 

Find out the facts about bridges!

What makes them strong?

What different types of bridges are there?

 

The work should go in the following order:

Planning

Construction

Testing

 

 Materials for the building:

1 pack of spaghetti straws

 

2 pins for glue gun

 

 

 

Material:

 

Powerpoint om broar

 

Kort film om broar

 

Kort film om bro kollaps

Uppgifter

 • Report Bridges

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik broar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Tk
Brobygge

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Använder teknik begrepp och kan skilja på olika brokonstruktioner.
Använder tekniska begrepp och kan förklara skillnaden mellan olika brokunstruktioner.
Använder tekniska begrepp och kan förklara skillnaden och se för och nackdelar i olika brokonstruktioner.
Material
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Känner till olika material som används i broar.
Kan förklara varför olika broar är byggda med olika material.
Kan resonera kring för och nackdelar med olika material i brobyggen.
Konstruktion
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Bygger en enkel konstruktion. Testar ideér.
Bygger utvecklade konstruktioner. Prövar och omprövar möjliga ideér till lösningar.
Bygger en välutvecklad konstruktion. Prövar och omprövar systematiskt möjliga ideér till lösningar.
Initiativ och arbete
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven har egna ideér men behöver hjälp för att komma vidare.
Eleven har egna ideér tar ibland hjälp för att komma vidare.
Eleven jobbar självständigt.
Rapport
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven skriver en enkel rapport
Eleven skriver en utvecklad rapport
Eleven skriver en välutvecklad rapport.
Teknikutveckling
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan enkelt förklara hur broar utvecklats över tid.
Eleven kan förklara utvecklat hur broar förändrats över tid. När det gäller tex brotyp och material.
Eleven kan förklara välutvecklat hur broar förändrats över tid. När det gäller tex brotyp och material.
Konsekvenser för individ, samhälle, miljö
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Kan enkelt diskutera kring hur broar förändrar för samhällen, individer och miljöpåverkan.
Kan diskutera kring hur broar förändrar för samhällen, individer och miljöpåverkan.
Kan diskutera välutvecklat kring hur broar förändrar för samhällen, individer och miljöpåverkan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: