Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2020-01-21 12:10 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Hur framställer man el? Hur kommer elen till de två hålen i väggen? Hur är det att leva utan el? Hur fungerar en ficklampa? Kan el vara farligt? De här frågorna och många fler kommer du få svar på under tiden vi arbetar med detta tema.

Innehåll

 Vad ska vi arbeta med

 Samtala om hur energianvändningen ser olika ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till 

Undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets

Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten  

Undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt identifiera dessa som ledare och isolator.

Tillverka ien strömbrytare för att sluta och öppna en krets

 Tillverka ett batteri för att få en lampa att lysa och diskutera för- och nackdelar med batterier

 Koppla lampan till en solcell och diskutera för- och nackdelar med solceller

 Jämföra hur elektrisk ström påverkar ledningstråd av olika material, längd och tjocklek

 Jämföra olika lamptyper utifrån hur de omvandlar el till ljus och värme och argumentera för vilken lampa som är bäst

 Undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dess

Planera och utforma lösningar för hur elektriska kretsar ska dras i en husmodell för att tillgodose behovet av belysning

Jämföra energikällors påverkan på människa och miljö samt ta ställning till vilken energikälla som ska förse husmodellen med el   Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar, vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

 

 

I temat ges du möjlighet att utveckla följande förmågor:

 

Fysik (Lgr11)

 

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

 

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Teknik (Lgr11)

 

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

 

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

 

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

 

 

Bedömning/ Hur ska du visa att du lärt dig?

 

Genom att aktivt delta på lektionerna.

 

Du visar i skriftliga och muntliga sammanhang att du kan planera och genomföra systematiska undersökningar,

 

Du visar i skriftliga och muntliga övningar att du förstår ämnesspecifika begrepp,

Du kan jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på förbättringar.

Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid

Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar

Dokumentera dina underökningar i text och bild

Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets

 Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skaps eller försvinna

 Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället

Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E                         C                       A

 

Fysik

Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att

formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt

utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder

eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

 

 

 

 

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

 

Eleven kan

jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Eleven kan

jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dokumentera underökningar i text och bild

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, resistans, ledare, isolator, seriekoppling, parallellkoppling, sluten krets och öppen krets

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge

exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp

 

Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa

på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara

och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av

fysikens begrepp.

Resonera om hur elektrisk ström rör sig i en krets och om hur ledningsförmågan varierar hos olika material

I enkla och till

viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Beskriva hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men skapas eller försvinna

Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde

Eleven kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde

Eleven kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde

Samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet och dess betydelse för människan, naturen och samhället

 

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen

och diskussionerna framåt.

 

 

 

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och

diskussionerna framåt.

 

 

 

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och

diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

 

Teknik

 

 

Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera

 

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid

Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: