Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsotema

Skapad 2020-01-21 12:20 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 2 – 5
Grovplanering av hälsotema. Veckorna 39 - 42.

Innehåll

 

Hälsotemaveckor 39 - 42:

V. 39 Storsamling med alla eleverna.

Berättar om hälsoveckorna samt skolklassikern. 

Leta nyttiga recept på hälsobars, smoothie samt ansiktsmasker.

Yoga

Gympa ute med alla.

Fotbad med pedikyr.

Göra fruktsallad.

V. 40 Eivor informerar om hygien.

Manikyr.

Idrott.

Bakning.

Gympa ute med alla.

V.41 Massagesaga i idrottshallen.

Gympa ute med alla.

Baka hälsobars.

Ansiktsmasker med naturliga ingredienser.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -

Matriser

Spängerskolan Stora Fritids

Rubrik 1

Målet var: Syfte Lgr11 pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, Lgr11 ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, Lgr11 skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, Lgr11 skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, Lgr11 röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Nulägesbeskrivning: Vi anser att detta är något vi behöver jobba med kontinuerligt. Om vikten att röra på sig och äta rätt samt att hitta en balans mellan aktivitet och vila. Målet är uppnått när: Eleverna förstår balansen mellan aktivitet och vila. Att man mår bra av att röra på sig. Att ha fått testa på olika former av aktiviteter och på så sätt fått ny kunskap om dessa. Eleverna har skapat och upprätthållit goda relationer och nya genom att hjälpa varandra ex vid manikyr,pedikyr, ansiktsmasker och matlagning.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå

Ny rubrik

Efter en halv termin Utvärdering samt analys Utvärdering: Vi når inte alla elever på fritids pga närvaro på fritids samt att vissa elever inte vill delta. På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Genom att många elever har deltagit och aktivt genomfört olika aktiviteter. Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Att det fanns ett intresse och en vilja från eleverna att göra de olika sakerna. Att eleverna får prova på nya saker. Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Att inte alla elever deltar då de inte har tid på fritids eller pga ointresse. Analys: Vad kan det bero på? Närvaron på fritids svårt att väcka allas intresse.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått x
Ej uppnått

Ny rubrik

Efter en termin Utvärdering samt analys Utvärdering: Allt fler elever deltar vid anordnade lekar och deltar utifrån sin förmåga. Vi ser även att en del elever har kommit igång med fotboll på rasterna och att många är med och spelar. Eleverna har varit med på en lektion om kostens inverkan på kroppen och visar genom att frågaa och återberätta att de tagit till sig delar av denna. På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Att flera elever kan diskutera utifrån det vi har pratat om vad gäller kost och motion. Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Att vi pratt om vikten av en god hälsa flera gånger och att temat har varit återkommande under en längre period. Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Når inte alla elever på grund av ointresse eller deras dnärvaro på fritidshemmet. Analys: Vad kan det bero på?
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått x
Ej uppnått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: