Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Ankaret VT-20

Skapad 2020-01-21 12:58 i Skeppets förskola Varberg
Förskola
Lära matematik på olika sätt!

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Enligt Lpfö-18 ska barnen få förståelse för form, och grundläggande egenskaper hos mönster, antal, ordning, tal och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. 

b. Varför har vi valt detta mål?

Vi har valt detta mål för att barnen visat stort intresse kring matematiska begrepp. Vi vill att barnen lär sig matematik genom olika sätt och att det finns flera alternativ för problemlösning. Vi vill ge barnen en positiv upplevelse kring matematik.

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

I samtal och lek hittar matematiska  lösningar själva eller tillsammans på ett lustfyllt sätt. 

 

Sortering: När vi se hur barnen sorterar och klassificerar i sin spontana lek.

 

Form: När barnen kan se skillnad och benämna de vanligaste formerna. Triangel, kvadrat, rektangel och cirkel.

 

Mönster: När barnen kan urskilja mönster och skapa egna.

 

Antal, ordning och tal: Kunna räkna till tio och förstår att siffrans symbol har ett värde. Att barnen uppfattar subitisering (att kunna uppfatta antal utan att räkna).

 

Ordningstal: Visa att de förstår ordningstal vid muntliga uppmaningar. 

Rumsuppfattning: Kunna förstå och förklara olika lägesbegrepp. 

 

Volym: Få en förståelse för hur man mäter vätska, förstå att samma mängd ser olika ut i olika kärl.  

 

 

 

 

 

  

3. Planerad tidsperiod:

 Vi delar upp varje ämne i tre veckor. Då vi kommer ha sortering/klassificering ,former, mönster och antal.
 Planeringen kommer att utvärderas i slutet av terminen.

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion: 
Vi har haft en miljö som har inbjudit barnen och gjort dem nyfikna på matematik.
Vi har fångat upp och gett dem spontan undervisning exempelvis ostfrågor, räknat hur många barn vi är, delning av frukt osv.

 

 - Lärmiljö:
Vi har framme material som är matematikfrämjande.
Det material som används i undervisningen kommer vara tillgängligt för barnen att själva utforska och använda.

 - Planerad undervisning:
Vi jobbar i tre grupper där varje pedagog har sitt material och barnen alternerar mellan dessa. Undervisningen fokuserar på en del i taget från läroplansmålet.

 - Spontan undervisning:
Att vi benämner, bekräftar och tar till vara på barnens funderingar. Tillfällen då vi extra mycket tänker på detta är  till exempel vid måltiderna, frukten, hallen och ute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Hänvisa här till litteratur eller teori du använt när du planerat/utvärderat er undervisning.  

 Den magiska mattepåsen av Monica Norström Lymenus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden
Alla sätt att tänka och komma fram till lösning är bra.


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget
Alla får möjlighet att samarbeta och får eget talutrymme. Alla har rätt att bli hörda på.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: