Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mått och materia, kraft och tryck och rörelse.

Skapad 2020-01-21 13:28 i Margarethaskolan Grundskolor
Vi lär oss om mått, värmelära, kraft och tryck. Vi använder oss av olika experiment för att förtydliga och befästa olika begrepp.
Grundskola 7 Fysik
Vilka enheter använder man för massa? Hur kommer det så att en rymdraket lyfter från marken? Varför får du lock för öronen när du flyger? Svaren hittar vi genom att lära oss mer om mått, kraft och tryck. Vi kommer att besvara dessa frågor genom att lära oss att utföra laborationer i grupper och skriva om de laborationer som vi utför. Vi kommer att ha diskussioner i helklass och i mindre grupper. Vi kommer att ha genomgångar och söka fakta i våra fysikböcker om enheter och storheter, kraft och tryck. Detta för att förstå olika begrepp inom fysiken och hur du ska arbeta på ett vetenskapligt sätt.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syfte med undervisningen är att du ska förstå begreppen rörelse, kraft och tryck inom fysik och att förstå hur du ska arbeta på ett vetenskapligt sätt.

 

 Material: 

Laborationer

Fysik direkt 

arbetshäfte

Presentationer: 

https://www.slideshare.net/mattelena/fysik-kraft-och-tryck?qid=bbf29fb6-6512-433b-9385-77e089a8d7ce&v=&b=&from_search=1

https://www.slideshare.net/mattelena/fysik-rrelse?qid=09d84474-1dd3-41a7-a363-f12f64f744dc&v=&b=&from_search=1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Delmåls- och aktivtetsmatris

Förmåga 1: Undersöka
hypotes, material, utförande, resultat, diskussion, slutsats, felkällor
Förmåga 2: Använda begrepp
materia, densitet, gravitationskraft, motkraft, friktion, tyngdpunkt, stödyta, Isaac Newton, kommunicerande kärl, lufttryck, vattentryck
Delmål 1 med aktiviteter
 • Fy  7-9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Du kan med hjälp av en kamrat och din lärare följa muntliga och skriftliga instruktioner på hur du utför experiment. Du känner till säkerhetsreglerna och följer dem. Du kan formulera en hypotes och skriva ett utförande. Genom att du lyssnar på lärarens instruktioner, ser säkerhetsutrustning och material. Du tittar på demonstrations experiment och ger förslag på hypoteser.
Du kan sammanfatta vad värme, kraft eller tryck är och hur delar av en laborationsrapport är uppbyggd genom att förklara enstaka begrepp. Du använder enstaka begrepp när du förklarar ditt experiment, deltar i diskussioner eller skriver. Genom att du lyssnar på förklaringar av begreppen, en laborationsrapports mall, läser korta texter i fysikboken.

Fy
Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Laboration och laborationsrapport
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersök­ningarna kan förbättras.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då väl­ utvecklade slutsatser. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om energi, krafter och materia och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, krafter och materia och visar det genom att förklara och visa på samband mellan dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, krafter och materia och visar det genom att förklara och visa på samband mellan dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: