Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att fördjupa sig i sitt naturvetenskapliga intresse.....

Skapad 2020-01-21 13:30 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Vi har under en tid sett att flera barn är intresserade av naturvetenskap på olika sätt, t ex stenar, pinnar, insekter, växter o s v. Vi vill därför erbjuda barnen att fördjupa sig i just sitt naturvetenskapliga intresse på olika sätt. Genom att vistas mycket i naturen och ha mycket samtal kring naturvetenskap kan kanske dörrarna öppnas till nya naturvetenskapliga ”rum” och nya intressen uppstå och samband förstås...

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö18: ”Förskolan ska ge alla barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.”

Syfte:

Flera av barnen har visat oss att de har intresse för olika saker i naturen och har utforskat och inspirerat varandra. Vi tänker oss nu att följa barnen  i detta så de ska får grotta ner sig i naturvetenskap och välja sitt eget område som de vill fördjupa sina kunskaper kring.

 

Innehåll:

- vi startar upp vårt projekt kring naturvetenskap och intresse för djur och natur med att läsa en bok om Nalle Puh och hans vänner som har samma intresse som vi för saker och fenomen i naturen...

- planerade bussutflykter till Fulltofta naturcenter varje månad

- välja en plats på Fulltofta naturcenter som är vår plats, där ska vi utforska och se förändringar i naturen

- vid varje besök på Fulltofta naturcenter ta ta en bild av vår plats och sätt ihop till en slags tidslinje för att se årstidens förändring konkret

- barnen ska få välja något de vill fördjupa sig i, t ex en insekt, fågel, växt löv m m efter eget intresse

- besöka biblioteket efter litteratur inom de områden barnen vill utforska närmare

- söka på nätet efter kunskaper om de områden barnen väljer, är intresserade av och vill ha fördjupade saker kring

- arbeta skapande på olika sätt kring de val barnen gjort att fördjupa sig i

- erbjuda barnen att arbeta digitalt med sitt fördjupningsområde ( göra film, bok eller liknande)

- barnens arbete kan kanske mynna ut i någon form av utställning/vernissage, efter dialog med vad barnen vill

 

Reflektion: ( Vad har vi gjort, hur blev det?)

200203: Vi har läst två Nalle-Puh sagor för de äldsta barnen på sagovilan som handlar om vårt ämne: att se sig om i naturen och upptäcka.

Vi har varit på biblioteket alla tillsammans för att låna nya böcker, och då framförallt böcker om naturen och fakta om saker i vår natur.

Vi har också varit på vår första bussutflykt till Fulltofta som vi uppfattade som mycket uppskattat trots lite regnigt väder. Regn bryr sig inte barnen om:). Vi har bestämt en fast plats som vi alltid ska vara på, för att se förändringarna i naturen tydligt. Vi tar en bild på samma perspektiv varje gång vi är där för att kunna jämföra dessa bilder. Barnen upptäckte och utforskade massor! Det fanns en koja att leka i, kottar och andra frökapslar som kunde växa upp och bli olika slags träd, små bebisgranar och en jättestor gran, pinnar med skuggslem, olika mossor, små djur under löven, ett stort träd som hade vält (rotvälta), vattendroppar på grenarna som droppade ner, olika hål i marken som tycktes var någons bo m m, m m. 

Det blev många fina dialoger, frågeställningar och intressen. Hemma på Diamanten ska vi nu på olika sätt fördjupa oss i det var och en fann mest intressant och försöka få nya kunskaper t ex genom att googla eller leta fakta i böcker.

Vi har tittar på de bilder vi tagit på vår utflykt och haft samtal om dessa i storsamling. 

Vi har frågat om och fått råd av vår ikt-pedagog  om vilka appar som vi kan arbeta med, hur vi kan använda internet på vår plats i skogen, om vi kan boka ”förstoringsägget” att ha med oss ut i skogen, hur man kan förstora med I-paden så att vi kan se små kryp och annat när vi fotograferar. Vi har också tittat lite på hur vi kan vidareutveckla barnens skapande av böcker digitalt i någon slags app.

200204: Vi har ännu en gång pratat igenom vår skogsutflykt på samlingen. Vi började då också diskutera om hur man kan ta reda på saker man undrar. Var kan man hitta fakta om saker och ting? Något barn föreslog att man kan fråga någon. Någon sa att man kunde läsa i en bok. Någon sa att om man ville veta vem som t ex bor i hålen i skogen fick man sitta där och titta! Vi pratade också om att man kan söka kunskaper på internet och så provade vi detta. Då vi skulle bryta upp samlingen frågade vi om det var några barn som ville arbeta med något de sett i skogen. Det blev då en grupp barn som ville arbeta med  hålen i skogen som vi googlat fram att det kanske kunde vara en skogsmus hem ( det blev skapande av bon i gips). En annan grupp ville arbeta med insekter de letat efter och hittat under löven i skogen ( det blev skapande av insekter i lera). Resten av barnen kände idag att de ville gå ut.


200205: Några barn arbetade vidare med boet från igår som inte hunnit bli klart, en grupp ville idag arbeta med vattendropparna från skogen. Något barn ville arbeta med ett  brunt träd som det var några prickar på (knoppar).

200210: Då några barn uttryckt att de vill vara med och arbeta vidare med vatten har Malin (lärarkandidat) varit ute med gruppen där barnen hittat och synliggjort olika former av vatten ute på gården. Barnen hittade vattendroppar, hård jord, is, frusna vattendroppar och frost i gräset. Vi pratade om vart vattnet kom i från och barnen delade sina tankar. Kanske kom det från ån som rann utanför gården. Vi pratade om hur det blir is och barnen utryckte kunskapen om att det är vatten som har fryst. Vidare pratade vi om hur vattendroppar kunde hänga och hålla ihop och varför de inte ramlade ner på marken direkt. 
Vid ett senare tillfälle erbjöds barnen att utforska fenomenet ytspänning. Detta för att undersöka fenomenet som gör att vattendroppar håller ihop och uppstår. Genom två olika experiment där ytspänning uppstår fick barnen enskilt och gemensamt utforska vattens olika egenskaper. 

200212: Barnen har arbetat vidare i sina projektgrupper. Skogsmössgruppen och Småkryp och insektsgruppen valde att gå vidare med att måla sina alster. De diskuterade sig fram till detta och vilka färger de skulle använda. Några gillade att blanda färgerna, någon var noga med att titta på foto från skogen för att försöka måla så autentiskt som möjligt. Några barn har på eget initiativ börjat rita och skapa skogsmöss, och frågade då efter en bild för att kunna veta hur de ser ut. Detta googlades på internet.

Vattengruppen göra olika slags experiment med vatten, där kretsloppet kan synliggöras för barnen med hjälp av is, vattenånga, kondens o s v. Det är många funderingar och dialoger kring detta även innan och efter tillfällena som experimenten genomförs. Barnen pratar om det både med varandra, andra barn och vuxna. 

200309:Vi har varit på vår andra utflykt till vår plats i Fulltofta. Barnen såg igen fram emot att åka buss tillsammans:). När vi kom fram, ville barnen äta bulle för att sedan komma igång med lek och utforskande. Vi tog en ny bild på samma vy för att se om något förändrats-barnen såg att fler vissna blad fallit av från buskarna...kanske för att nya snart ska växa ut? 

Barnen sprider snabbt ut sig och hittar massa olika saker de intresserat utforskar: mossor och lavar som inte växer i jorden, pinnar, stora och små stenar, en skalbagge, svampar, vad barnen tror är olika slags bon till djur, ett hopprep m m. 

Vi har med oss webb-ägget så de som vill kan få titta på sina upptäckter i närbild och ta bild på det. T ex ser mossa och lava annorlunda ut på riktigt nära håll och det blir häftiga foton. Någon googlade på olika slags lavar och såg att det finns väldigt många olika sorter. En grupp barn fattade intresse för stenar som fanns. Det började som en lek med att kasta dem på kojan som finns på vår plats, men efter diskussioner om det är så bra om kojan går sönder och varken vi eller andra då kan leka i den, så kom ett barn på att istället "laga" ett ställe i ett intilliggande stengäre men stenar istället. Barnen kom då också in i en diskussion om små och stora stenar. De små var lätta att bära och de stora var svåra och tunga att bära. Man behövde hjälpas åt med de stora...

Barnen använder sin grovmotorik mycket och testar sina gränser i att klättra och balansera på stock och sten.

Några barn hade i "läxa" att samla material att färdigställa de skogsmusbon och småkrypsmiljöer de arbetat med sen sist, och de gjorde så.

Näst följande dag hade vi en  ny samling där barnen fick titta på bilder vi tagit på deras utforskande och görande i skogen. Barnen kommer ihåg och berättar. Barnen kan sen med hjälp av detta komma fram till vad de vill fortsätta att fördjupa sig i framöver. Några vet av sig själv, andra väljer projekt när det finns redan valda projekt att ansluta sig till. Nya projekt är: Pinnar, stenar, träd, skalbagge och svampar och tickor.

200312: Vi har påbörjat uppbyggandet av vår utställning i uterummet. Vi utformar den på ett sätt som gör att man kan titta på sakerna utifrån, andra barn kan se och barnen på avdelningen kan då ta del av det varje dag om de så vill.

Småkrypsmiljön under löv och pinnar sattes ihop med stor iver. Barnen lade dit sina färdiga sniglar och maskar och en spindel som vuxen hjälpt till att få till. Stolta satte barnen ut sitt färdiga projekt i utställningen.  

Skogsmusgruppen har valt att arbeta vidare med att göra skogsmöss, deras mat, och deras bajs i lera. De fick lite olika materialtips att skapa i men valde lera eftersom som något barn uttryckte det: -Vi aldrig har gjort med det innan. Detta höll de andra med om, lera lät spännande och alla valde då detta.

200402: Barnens skogsmöss och deras mat samt bajs börjar nu bli klart och flyttar ut i vår utställning. Vid en skogsutflykt då endast tre barn var närvarande lyckades vi t o m se skogsmöss på riktigt.

Några barn har spontant velat måla tillsammans vid ett tillfälle och det resulterade i en fantastisk målning, och det visade sig att barnen tillsammans valt att måla saker som de upplevt på våra skogsutflykter. Denna målning sitter också i vår utställning intill dokumentationer från arbetet som gjordes i gruppen som intresserade sig för vatten och kretsloppet.

 

 Bild från vår påbörjade utställning av våra naturvetenskapsprojekt..

Bild från vår påbörjade utställning av våra naturvetenskapsprojekt...

200422: Vi har varit i vår skog igen! Där visade det sig flera skogsmöss för oss långa stunder😃. Vilken lycka. Barnen kunde iaktta livs levande skogsmus och se hur de rörde sig och betedde sig. Vi hittade också nya mossor, Bokfrön som hade grott och börjat växa i olika stadier, insekter, och det jättestora trädet som vält omkull och blivit en fantastisk naturlig klätterställning.

Tillbaka på förskolan har vi nästföljande dag tittat på alla bilder och filmer vi tagit och reflekterade tillsammans kring dessa.

 


200429: Barnen har tänkt vidare i projektet och valt några nya områden att utforska av dem som vi sen tidigare pratat om var intressanta: mossor och lavar och stenar. Vi har tillsammans letat fakta och bilder på nätet kring områdena. Moss och lav-gruppen valde att börja skriva ut lite bilder och fakta, Stengruppen valde att göra stenar av olika slag och storlekar i lera, sand och lim eller gips, som är olika tunga och med olika färg och form.
200519: Stengruppen har slutfört sina stenar och placerat ut dem i vår utställning. Gruppen med mossor och lavar använde sina faktablad i skogen sist för att leta efter olika arter.

Vi kommer att bestämma oss för en dag då vårt uterum är öppet för föräldrar så att de kan beundra barnens arbete när de hämtar sina barn för dagen istället för vårt planerade vernissage, p g a Covid-19.

Analys:
200203: Att kunna sitta i storsamling med 15-20 barn och kunna ha dialoger kring bilder som vi haft är häftigt. Att det är möjligt menar vi beror på att vi har hittat och valt att arbeta med ett intresse som fångar och intresserar barnen och bilderna och erfarenheterna vi har dialoger kring är deras. Området har barnen i princip valt/ visat oss att de har intresse för. Det är mycket viktigt att vi vuxna ser och uppfattar vad som är barnens intresseområden och att de känner att de har tydligt inflytande på vad som sker och erbjuds.

200210: Genom att uppmärksamma vattnet som barnen hittar på gården synliggörs barnens erfarenheter kring vattnets olika former och faser. Vatten i fast och flytande form. Genom att ställa frågor med syfte att ta reda på mer får vi veta vad barnen vet och tror om vattnets olika egenskaper, vilket vi sedan kan utveckla och utforma nya lärande situationer utifrån. Det är intressant att höra barnens tankar när de berättar deras olika teorier om vart vattnet kommer ifrån och hur is bildas. Genom att vuxna bygger vidare på dessa teorier och tankar gör det att barnen är delaktiga och intresserade i det vidare arbetet. Då barnen erbjuds experiment där fenomenet ytspänning kan undersökas får de nya erfarenheter som de kan rekonstruera och applicera i andra situationer för en djupare förståelse för sin omvärld. 

200309: Att vistas i skogen är fantastiskt med barn! Miljön "slukar" barnen i lekar och utforskande. Barnen inspireras och vill visa varandra sina upptäckter. Vi tycker oss kunna dra slutsatsen att skogsmiljön är rogivande för barnen och möjliggör för dem att kunna "försvinna helt in i sitt utforskande...lek och lärande kommer av sig självt i skogsmiljö.

En del barn intresserade sig för webb-ägget och tekniken att kunna se skogen på mycket nära håll. Andra visade inget alls intresse för det och ville undersöka skogen mer "kroppsligen". Så tänker vi att det ska få va, vi erbjuder olika, barnen väljer...

För barnen att hitta nya områden att forska vidare om var inte så svårt när vi tittade igenom bilderna på vad vi gjort. Några valde snabbt, andra valde då grupper redan skapats och de kunde känna att de också var intresserade av ämnet som föreslagits. Vi är alla olika och en del barn behöver ”starthjälp” kan vi se...

Vi är fascinerade av att barnen kommer ihåg så mycket om sina tidigare upplevelser och diskuterar så mycket med varandra. Barnen kan dra slutsatser av tidigare erfarenheter och kommunicerar till oss att de är nyfikna och vill lära och prova nytt. Vi tycker oss kunna dra slutsatsen att detta kan vara en effekt av att vi hittat ett område som är väldigt intressant för de allra flesta barnen, och att barnen har stort inflytande över vad de utforskar och sitt lärande, samt vilka metoder de vill använda.

200402: Skogsmössgruppen håller i sitt intresse. Det kan kanske bero på att barnen utvecklar sina kunskaper kring dessa med olika slags arbetsmetoder och mycket med att skapa i gips, lera, färg, samla naturmaterial o s v. Många uttrycker att det är roligt med skapande aktiviteter.  Att ha sett på riktigt eller att få berättat för sig och sett en skogsmus på film från vår skog kanske också hjälper till att hålla intresset vid liv.

200421: Vi tycker oss märka tydlig utveckling i barnens reflektioner. De ser mer i de bilder vi tittar på tillsammans och de kan uttrycka mer och mer utvecklat vad de tänker.  Flera barn kan ny uttrycka att de ”lärt sig ” nytt. De tycks också ha ökad förståelse för att vi vill lyssna och förstå deras reflektioner och slutsatser, samt om de ha frågar försöka svara på dessa eller leta upp svar.

200429: Vi upplever att barnen har förståelse för att man kan få kunskaper genom att ”fråga” på internet, och de är nästan alla mycket intresserade av att höra konkreta fakta om sitt område. Återigen är det av stor vikt att man lägger sig vinn om att ha uppfattat rätt intresse hos barnet/barnen. Det är också viktig att anpassa valet av fakta så barnet/ barnen har förutsättning att ta till sig den och är av intresse. En del barn tycks också ha lite lättare att komma på idéer kring hur de tekniskt ska lösa sina skapanden då de fått prova på lite olika material och tek niker som de sen kan minnas och ta till. 

200519: Vi upplever att många barn ställer ännu fler frågor och undersöker ännu mer kring det som de ser i skogen är tidigare. Vi tänker att detta kan bero på vårt förhållningssätt att vilja vara medforskande och att vi visat på att det finns mycket spännande att få veta på olika sätt om allt. Vi pratar tydligare om barnens möjlighet att välja och ha inflytande och vi visar och berättar för barnen att vi gärna följer dem i kunskapssökandet. Detta visar barnen att deras frågor är viktiga och intressanta och föder ny nyfikenhet att lära mer....

 

Hur går vi vidare:

200203: Vi tänker att vi är så lyhörda vi kan för vilka intressen barnen visar lite extra intresse för och arbetar i smågrupper kring dessa. Vi letar fakta på olika sätt, hittar bilder, läser och skapar kanske någon bok, qr-kod eller film om det barnen hittar. Vi tänker oss också att barnen ska få skapa kreativt kring sitt intresseområde, t ex göra en myra i gips, bygga djurens bo i papier maché, rita teckningar o s v. Barnen ska hela tiden ha ett tydligt inflytande på vad de väljer att forska vidare om och hur, men vi vuxna kan visa på vilka olika sätt man kan välja.

200210: Barnen uttrycker viss förståelse för vart vattnet kommer från, men här finns det även mer att ta reda på och utforska. För att undersöka vidare frågan ”vart kommer vattnet ifrån?” vill Malin (lärarkandidat) erbjuda barnen i vattengruppen undervisningssituationer där barnen får erfarenheter kring vattnets kretslopp. Genom att erbjuda olika experiment där vattnets olika faser synliggörs kan detta konkretisera vattnets kretslopp för barnen. Tanken är även att vi längre fram i processen gemensamt kan skapa och bygga upp kretsloppet i olika material. 

200309: Vi arbetar vidare i de projekt som är pågående eller som kom upp efter sista utflykten. Vi försöker vara så lyhörda vi kan för hur barnen vill arbeta med sina områden, men också att ge tips på teknik och material som kan vara till hjälp. Vi arbetar skapande för att återskapa miljön i skogen i vissa projekt, vi söker fakta och kunskaper i böcker och på nätet o s v. Vi skapar en utställning/ skogsmiljö i vårt uterum av de projekt barnen arbetat med och färdigställt.

200402: Då många av barnen uttalat intresse för att lära sig läsa och skriva tänker vi i den fortsatta undervisningen erbjuda barnen att skriva ett fakta dokument tillsammans där barnen själv efter sina nya kunskaper i ämnet ska få bestämma vad som ska stå i texten. Intresse för skriftspråket och dess förmåga att förmedla saker till andra-de nya kunskaperna! Kanske hinner vi också arbeta lite digitalt med att göra en liten film med våra skogsmöss... 

Barnen har också visat stort intresse för hur bladen utvecklas på träden. Barnen har tagit in flera "pinnar" och de har reflekterat över bladen som kommit osv. Vi tänker utveckla detta lite mer och försöka rigga nån typ Imotion där vi kanske kan fånga bladets utveckling på en film. 

200429: Vi arbetar vidare i nya projektgruppsområden som barnen i reflektioner har "vaskat" fram som nya intressen: Mossor och lavar samt stenar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: