Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2020-01-21 13:46 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Vi arbetar nu med olika typer av beskrivande texter. En beskrivande text är ofta en faktatext. Den innehåller information om någon eller något. Det kan till exempel vara en person, ett djur, ett fenomen, en byggnad eller en plats. Beskrivningar kan också finnas med i berättelser och sagor. I en berättelse eller saga kan man beskriva till exempel miljöer och personer.

Innehåll

 • texter om länder och vegetationszoner
 • filmer om natur, djur och klimat
 • samtal och redovisningar 
 • ordkunskap och grammatik 

 

Mål

 • kunna använda ämnesord som hör till olika typer av beskrivande texter

 • beskriva och berätta om ditt hemland

 • läsa och förstå en beskrivande text om vegetationszoner

 • sammanfatta beskrivande texter

 • med stöd av rubriker eller en tankekarta skriva en faktatext om ditt hemland

 • kunna använda frågeord samt komparera några adjektiv

 • kunna dra slutsatser

 • kunna ställa frågor

 • kunna jämföra

 • kunna avläsa diagram

Du visar dina kunskaper genom att:

 • läsa och svara på frågor om beskrivande texter
 • skriva en faktatext om ditt hemland
 • berätta om ditt hemland med hjälp av en Power Point och stödord
 • jämföra ditt hemland med något annat land

Uppgifter

 • En beskrivande text om mitt hemland

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: