Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7 vt 21

Skapad 2020-01-21 13:46 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 Kemi
Kemikursen åk 7 handlar om att bekanta sig mer med grundläggande kemi, undersöka och beskriva ämnen, att laborera noggrant och säkert. Vi kommer att diskutera hållbar utveckling kopplat till kemi och de globala målen som mest berörs.

Innehåll

 

Globala mål som berörs extra:

 8


 

 

Bedömning görs på 

-Lektionsarbetet

-Hur väl du genomför laborationer

-Dokumentation

-Faktakunskaper om laborationer vi gjort och teori vi gått genom

-Resonemangsförmåga om kemi och hållbar utveckling

-Bedömningsuppgift. Innehåll och tidpunkt kommer vi överens om

 

I lärloggen skriver jag lektionsinnehåll, länkar/filmtips mm efter varje lektion. Följ med där och gör ditt bästa för att hänga med på lektionerna. Prata ämnet så du gör språket till ditt, fråga och diskutera.

Ta för vana att repetera det vi gör varje vecka även om du inte har läxa. 

 

Vi jobbar med delar ur följande kapitel i boken Titano Kemi:

-Ämnenas smådelar

-Fast, flytande och gas 

-Blandningar

-Kemiska reaktioner

Uppgifter

 • Ke lab indikatorer v 34, 35

 • Ke Vårtecken v 19

 • Ke prov v 19

 • Ke Grön kemi v 18, 20

 • Kemiprov v 18 vt 21

 • Ke prov v 18

 • Kelab v 17 En modell av kroppen

 • Ke "Grön kemi" v 17

 • Ke lab v 15 "En modell av kroppen"

 • Ke lab "En modell av kroppen" v 13

 • Ke "Planera en lab" v 11, 12

 • Ke lab v 11 "Lösning slamning emulsion"

 • Ke "Vatten- nyckeln till allt liv" v 6

 • Ke Torris-vad är det? V 5

 • Ke Fakta "Fast flytande och gas"

 • Ke v 3 "Vad händer med Siljan? "

 • Ke säkerhetstest

 • Ke Ämnenas uppbyggnad v 2

 • Ke Ämnenas uppbyggnad

 • Ke Ämnenas uppbyggnad

 • Kemi om droger v 24

 • Kemi-droger

 • Kemi, belöningscentrum och droger

 • Kemi drogfilm

 • Kemiprov Blandningar fre 8/5 v 19

 • Kemiprov Blandningar

 • Kemi utvärdering

 • Kemi utvärdering vt 20

 • Vattnets kretslopp 2,5 min

 • Kemi labbar och dokumentation

 • Kemi labbar och dokumentation

 • Kemi lab Mg samt Sn

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: