Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur många lingon finns det i världen?

Skapad 2020-01-21 13:47 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Hur många lingon finns det i världen?
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Ett arbete utifrån filmen "Hur många lingon finns det i världen?".

Innehåll

Under ca tre veckor kommer du att arbeta med ett filmarbete utifrån filmen "Hur många lingon finns det i världen?"

Du kommer att diskutera filmen  före, under och efter  med stöd av frågeställningar. Du kommer även att få skriva egna  reflektioner under arbetets gång. Du avslutar arbetet med att att skriva en filmrecension.  

 

Inför filmen

Diskussionsfrågor (diskutera i mindre grupper)

1.      Är människor lika eller olika?

2.      Är olikheter bra för vårt samhälle?

3.      Är alla lika mycket värda?

4.      Kan människors olikheter göra att de behandlas sämre?

5.      Vad har du/ni för erfarenheter av intellektuellt utvecklingsstörda och människor med funktionsnedsättning?

 

 

Efter filmen

V  vad  tycker du var bra / dåligt med filmen?

·       Vad tycker du om Alex sätt att arbeta med de utvecklingsstörda?

·       Vad gjorde han som inte var tillåtet enligt cheferna?

·       Hur tycker du att Alex var som person? Oansvarig, egoistisk, slarvig eller snäll, godhjärtad, omtänksam och kreativ?

·       Vad tycker föräldrarna om Alex och hans idéer, om att deras utvecklingsstörda barn skulle uppträda och sjunga?

·       Vad tycker du om de utvecklingsstördas vardag innan Alex började där?

·       Att hugga ved och att lära sig knyta skorna – vad tycker du om de aktiviteterna? Är det utvecklande?

·       Förändras personerna i filmen på något sätt?

·       Vad tar du med dig efter att ha sett filmen? 

s

S Skriv en filmrecension utifrån given mall som du får vid skrivtillfället

D

 

h

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: