👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The environment

Skapad 2020-01-21 13:50 i Annerstaskolan Huddinge
Tema miljö Material: Greta Thunberg No one is too small to make a difference 2040 - framtidsfilmen
Grundskola 9 Engelska
This planet is a beautiful place and we need to keep it that way! This week we will start to work with a new project: the environment. We all know there are many issues that we need to solve to be able to save the environment and the climate. During these weeks we will: -> learn words related to the environment -> watch a documentary with possible solutions for environmental issues -> discuss questions with your classmates -> analyse some of Greta Thunberg's speeches -> learn how to write an persuasive essay in English

Innehåll

PLANERING

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

3

 • Vi tittar på 2040 – framtidsfilmen

 • Du skriver en sammanfattning av vad du sett. 

 • Vi tittar på 2040 – framtidsfilmen

 • Du skriver en sammanfattning av vad du sett.

 • Ni diskuterar frågor i grupp 

Läxa

 • Skriv en fråga om det du sett på filmen (classroom - klassuppgifter)

 • Skriv svar på frågan: Vad kan du göra för att leva mer miljövänligt. (classroom - klassuppgifter)

4

 • Vi tittar på 2040 – framtidsfilmen

 • Du skriver en sammanfattning av vad du sett. 

 • Vi diskuterar frågor i grupp 

 • Vi tittar på 2040 – framtidsfilmen

 • Du skriver en sammanfattning av vad du sett.  

Läxa

 • Skriv tre frågor om det du sett på filmen (classroom - klassuppgifter)

 • Ge ett betyg på filmen och förklara varför med ca 5 meningar (classroom - klassuppgifter)

5

 • Vi läser ett tal av Greta Thunberg tillsammans.

 • Ni analyserar talet i grupp och letar efter åsikter, argument, motargument, bevis, sammanfattning, uppmaning

 • Ni skriver i er ordlista

 • Ni läser ett tal av Greta Thunberg i grupper.

 • Ni analyserar talet i grupp och letar efter åsikter, argument, motargument, bevis, sammanfattning, uppmaning

 • Ni skriver i er ordlista 

6

 • Vi går igenom hur man skriver en argumenterande text

 • Skriva egen text

7

 • Skriva egen text

 • Skriva egen text

8

 • Respons.

 • Ni skriver klart/skriver om era texter efter respons.

Assignments that will be graded:

 • Your participation in discussions in class
 • How you work with your assignments in class
 • Your written work

Matriser

En
The environment

Ej godkänd
E
C
A
Tala
Delta i diskussioner och samtal i klassrummet
Du delatar inte i diskussioner och kommenterar inte innehåll vi arbetat med.
I diskussioner uttrycker du dig begripligt och enkelt. Du kommenterar översiktligt innehållet vi arbetat med.
I diskussioner uttrycker du dig tydligt och med visst flyt. Du kommenterar med tillfredställande resultat innehållet vi arbetat med
I diskussioner uttrycker du dig tydligt och med flyt. Du kommenterar med gott resultat innehållet vi arbetat med. .
Skriva
Att du visar i din skriftliga sammanfattning att du förstått och tillgodogjort dig ord och grammatik som vi tidigare arbetat med.
Din skrifliga framställning blir inte begriplig och saknar sammanhang.
Din skriftliga framställninga är enkel, begriplig och relativt sammanhängande.
Din skriftliga framställning är relativt varierad, relativt tydlig och relativt sammanhängande. Du skriver med visst flyt och i någon mån anpassar du ditt språk till syfte, mottagare och situation.
Din skriftliga framställning är relativt varierad, tydlig och samman hängande. Du skriver med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsa och förstå
Visar att du förstår och kan tillgodogöra dig text där vi tidigare arbetat med ord inom temat för att skapa en förförståelse.
Du visar inte att fröstår det huvudsakliga innehållet och missar tydliga detaljer i texter vi arbetat med.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i texter vi arbetat med.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i texter vi arbetat med.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i texter vi arbetat med.
Lyssna
Visar att du förstår och kan tillgodogöra dig talad engelska där vi tidigarer arbetat med ord inom temat för att skapa en förförståelse.
Du visar inte att fröstår det huvudsakliga innehållet och missar tydliga detaljer talad engelska vi lyssnat till
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Bearbeta & förbättra
Efter feedback från din lärare, kunna bearbetar din skriftliga produktion.
Du bearbetar inte din skriftliga produktion efter given feedback
För att förtydliga och variera ditt språk kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av din skriftliga framställning
För att förtydliga och variera ditt språk kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av din skriftliga framställning
För att förtydliga och variera ditt språk kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din skriftliga framställning