👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ NO år 9 vt-20 Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-21 13:55 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Fysik Biologi Kemi
Vi människor lever som om vi hade tillgång till fler jordklot än ett. Resurserna räcker inte till helt enkelt. Vad beror detta på? Hur kan vi ändra vårt sätt att leva så att våra barn och barnbarn kan ha samma standard som vi har idag?

Innehåll

Syfte:

I avsnittet Hållbar utveckling ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och är beroende av varandra. Du ska också få kunskaper om vad som händer när vi bryter detta samspel och utnyttjar jordens resurser på ett ohållbart sätt. Du ska också få ge förslag på hur vi måste ändra vår livsstil och ta till oss lösningar som redan finns eller är på väg att utvecklas för att rädda vår fantastiska planet.

Bedömning utifrån följande:

Mål:

När du arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

 • beskriva hur aktuella miljöproblem uppstår och kan förhindras
 • beskriva hur olika miljöproblem påverkar naturen och människan
 • berätta om samband mellan människans livsstil och miljön
 • ge förslag på några möjliga lösningar på våra miljöproblem
 • beskriva hur ett hållbart samhälle kan se ut
 • beskriva hur det globala, nationella och lokala miljöarbetet fungerar

Viktiga ord och begrepp inom avsnittet: (kan fyllas på efterhand)

 • växthuseffekt
 • fotosyntes
 • cellandning
 • ozonskikt
 • övergödning
 • kretslopp (vattnets-, kolets- och kvävets)
 • försurning
 • förnybar naturresurs
 • fossila bränslen
 • ekologiska fotavtryck
 • ekosystem
 • ekosystemstjänster
 • biologisk mångfald
 • näringskedja
 • näringsväv
 • anrikning
 • försiktighetsprincipen
 • miljömål
 • miljögift

Bedömningsuppgifter:

 • Du ska göra och presentera en powerpoint om ett miljöproblem.
 • Du ska genomföra ett skriftligt prov.
 • Du ska genomföra en laboration.

 

Ungefärlig planering:

Vecka 2

 Introduktion och genomgång av området.

Arbeta med egen presentation av ett miljöproblem.

Vecka 3

Redovisning av miljöproblem.

Vecka 4

Forts. redovisningar.

Genomgång ekologisk hållbarhet.

 Vecka 6

Skriftligt prov.

Länkar

Bra hemsidor:

http://www.miljomal.se/

http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/7-9

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/

http://www.wwf.se/

http://www.wwf.se/vart-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck

http://www.hsr.se/

 

Filmtips och genomgångar

Genomgång om fotosyntes och cellandning:

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc

Genomgång om samband i naturen:

https://www.youtube.com/watch?v=gEbAA9RbB4c&list=PL7KLX5_jnyaKx0crQnT-ckDhNnQ9VuITR

Genomgång om Hållbar utveckling:

 https://www.youtube.com/watch?v=pciAwsoc2xI

Genomgång om Hållbar utveckling

https://www.youtube.com/watch?v=CHWqAnOU0sM

Ekologi

https://www.youtube.com/watch?v=8diBPMFCzJQ

Miljöproblem

https://www.youtube.com/watch?v=y4ckaB-0KFY

Fröken Ulle om fossila bränslen och växthuseffekten:

https://www.youtube.com/watch?v=HKTaujgGodA 

Energikällor

https://www.youtube.com/watch?v=itvdR2Yl3wY&list=PLO0DIuPrNMi7x4Y0f2JISfOHr2zWap74c

Bioenergi

https://www.youtube.com/watch?v=9fumJXcNLyY&index=4&list=PLO0DIuPrNMi7x4Y0f2JISfOHr2zWap74c

Kärnkraft

https://www.youtube.com/watch?v=5Cm2Zqqd1dU&list=PLO0DIuPrNMi7x4Y0f2JISfOHr2zWap74c&index=5

Solenergi

https://www.youtube.com/watch?v=Xz8QCXR7cI4&list=PLO0DIuPrNMi7x4Y0f2JISfOHr2zWap74c&index=6

Vattenkraft

https://www.youtube.com/watch?v=XgDbc9iP4Lg&list=PLO0DIuPrNMi7x4Y0f2JISfOHr2zWap74c&index=7

Film om globala miljömålen: We the people for global goals,

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0

Film om sveriges miljömål:

 http://www.youtube.com/watch?v=gg9SGuTHKlg

Klimat- lösningar för befolkning, jordbruk, vatten

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U102536-01

Klimat - lösningar för framtidens energi

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U102536-01

Sommar med Johan Rockström i P1

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071

Förstå kunskapskraven: Att föra en diskussion framåt i fysik

 https://www.youtube.com/watch?v=mKkxc4gzclU

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling vt-20

Muntlig presentation

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Kunskaper
Hur du visar dina kunskaper om miljö, energi och hållbar utveckling i diskussionen.
 • Bi
 • Fy
 • Ke
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskaper för att kunna diskutera. Du skiljer inte fakta från värdering och du motiverar inte dina åsikter eller beskriver följder.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Delaktighet
Din delaktighet i diskussionen.
Du deltar inte aktivit i diskussionen
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.

Skriftligt prov

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Fakta och begrepp
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva dessa i rätt sammanhang.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel på och beskriver dessa på ett ganska bra sätt med hjälp av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Resonemang
Hur du resonerar och använder dig av din nya kunskap i biolog, fysik och kemi inom Hållbar utveckling.
Du saknar tillräcklig förmåga att använda dina kunskaper inom detta område.
Du kan använda dina kunskaper på ett enkelt sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan använda dina kunskaper på ett utvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan använda dina kunskaper på ett välutvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt.

Laboration

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Genomförande
Du saknar tillräcklig förmåga att använda dina kunskaper inom detta område.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resonemang
Du saknar tillräcklig förmåga att använda dina kunskaper inom detta område.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.