Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud, ljus, hörsel,syn

Skapad 2020-01-21 14:13 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik
Ett arbetsområde om ljud och ljus. Vi ska lära oss om vad ljud och ljus är och hur vi uppfattar det.

Innehåll

 

Mål för elev

Du ska kunna:

 • Förklara vad ljus är och hur det sprider sig.

 • Förklara hur vi uppfattar ljus.

 • Förklara vad ljud är och hur det sprider sig.

 • Förklara hur vi uppfattar ljud.

 

Innehåll

Lgr11:

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat (Fysik och Biologi 4-6).
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat (Fysik och Biologi 4-6).

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering (Fysik och Biologi 4-6).

   

   

   

 

Genomförande

Du kommer att arbeta med två olika arbetsområden, ljus/syn och ljud/hörsel. I varje arbetsområde kommer du att läsa texter, svara på frågor, samla begrepp, och göra undersökningar.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att skriva i din NO-skrivbok, delta i diskussioner, laborationsrapporter och ett avslutande prov.

 

Elevinflytande

Du kommer i början att få bidra med vad du kan om området, och vi utgår från de kunskaper som finns i gruppen när vi går vidare i arbetsområdet. Efter arbetsområdet kommer du att få utvärdera hur arbetet fungerat, vilket sedan påverkar kommande undervisning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6

Matriser

Fy Bi
Ljus och ljud

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Fysik
Begrepp
Du har baskunskaper om ljud och ljus i fysik. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om ljud och ljus i fysik. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om ljud och ljus i fysik. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Fysik
Kommunikation och resonemang
Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du uttrycker dig till viss del med ett naturvetenskapligt språk så att andra kan förstå.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om ljud och ljus. Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt naturvetenskapligt språk till uppgiften.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om ljud och ljus. Du uttrycker dig med säkerhet och använder ett korrekt naturvetenskapligt språk till uppgiften.
Biologi
Kommunikation och resonemang
Du ger exempel och beskriver hur synen och hörseln fungerar. Du uttrycker dig till viss del av ett naturvetenskapligt språk så att andra kan förstå.
Du kan förklara och diskutera på ett utvecklat sätt om hur synen och hörseln fungerar. Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt naturvetenskapligt språk.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hur synen och hörseln fungerar. Du uttrycker dig med säkerhet och använder ett korrekt naturvetenskapligt språk.
Biologi
Begrepp
Du har baskunskaper om hörsel och syn i Biologi. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om hörsel och syn i biologi. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om hörsel och syn i biologi. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: